U borskim komunalnim preduzećima najveći problem nedostatak radnika

Drugi sastanak sa fokus grupama u cilju kreiranja budžeta grada Bora za 2023. godinu ticao se komunalnih delatnosti. 

Predstavnici javnih preduzeća koja funkcionišu u gradu Boru kao najveći problem u radu istakli su nedostatak radne snage, odnosno izvršioca poslova u okviru konunalnih delatnosti kojima se preduzeća bave.

Kako je rečeno na sastanku, problem sa manjkom radne snage imaju sva komunalna preduzeća, međutim, „3. oktobar” je iskazao potrebu i za dodatnom mehanizacijom, a bilo je reči i o uređenju gradske deponije, dok su predstavnici Javnog preduzeća „Bogovina” govorili o razvoju druge faze vodosistema.

Pomoćnik gradonačelnika Bora Nikola Marić kaže da su želeli da od samih radnika i šefova odseka koji rade u borskim komunalnim preduzećima čuju šta je potrebno da se unapredi u narednom periodu kako bi komunalne delatnosti  kvalitetnije i bolje za građane Bora.

„Osim toga, potrebno je da znamo koliko je novca potrebno opredeliti iz budžeta za narednu godinu kako bismo unapredili komunalnu infrastrukturu. Najveći fokus bio je na unapređenju atmosferske kanalizacije, grejanja, vodovodne infrastrukture. Veoma je bitno da, kroz novac koji će se naredne godine odvojiti za komunalne delatnosti, naša javna preduzeća pruže mnogo bolje uslove građanima Bora”, ističe Marić.