U borskim selima nedovoljno sadržaja za mlade

U poslednjoj fazi projekta „Glasno za sela“ održan je Okrugli sto u prostorijama Doma omladine na kome su predstavnici Udruženja „Glasno za omladinu“ i lokalne samouprave razgovarali sa mladima iz sela o problemima sa kojima se oni susreću.

Ono što smo mi ustanovili tokom ovog projekta jeste da mladi sa sela nemaju učestale autobuske linije, pa tim ne mogu da prisustvuju manifestacijama, seminarima i drugim dešavanjima koji se odvijaju u gradu u popodnevnim časovima, rekao je Vladimir Stojičević, predsednik UG „Glasno za omladinu“.

Mladi su identifikovali kao problem i manjak igrališta i parkića u okolnim selima, kao i nedostatak finansijskih sredstava u mesnim zajednicama kojim bi se finansirale omladinske aktivnosti.

Takođe, dat je predlog da se u svakom selu organizuju manifestacije koje bi animirale mlade iz grada i sela sa ciljem „oživljavanja sela“, makar u periodu njihovog održavanja.

Projekat „Glasno za sela“ podržan je od strane Zaječarske inicijative i Fondacije Iskorak.