U borskoj “Jami” započeti radovi na najnižem 19. horizontu [FOTO]

Radnici rudnika “Jama” Rudarsko-topioničarskog basena (RTB) Bor započeli su probijanje tunela između 17. i najnižeg 19. horizonta (kota -235) kako bi smanjli trenutne troškove ekspotacije i približili se ležištu “Borska reka” u kome se nalazi do 250 hiljada tona bakra u rudi.

rtb-jama-rudari

Kako su rezerve rude u postojećim rudnim telima borske “Jame” dovoljne za eksplotaciju samo do sredine tekuće godine, odlučeno je da se investira u početak eksplotacije najperspektivnijeg jamskog ležišta “Borske reke”, rekao je novinarima Ljubiša Miljković, rukovodilac proizvodnje u “Jami”.

ljubisa-miljkovic-jama
Ljubiša Miljković u razgovoru sa novinarima

Na najnižoj koti -235 pokrenuli smo investicije za budućnost podzemnog rudarenjana u Boru i za obezbeđivanje egzistencije naših porodica u narednih 30 godina.

Investicije na ovoj koti smo pokrenuli zato što su overene rezerve koje poseduje borska “Jama” u rudnim telima “T1”, “T2”, “Tivla Roš” i “Brezanik” dovoljne za planiranu proizvodnju do polovine 2014. godine.

Svesni nedostatka finasijsija u budžetu RTB-a Bor , investicije smo podelili u dve faze, izjavio je Miljković.

rtb-jama-2014-2

U planu je da se, do kraja juna, probije okno u dužini od 200 metara i stvore uslovi za produženje transportne trake kojom će se izvoziti ruda sa 17. horizonta i drastično smanjiti, inače najveći, troškovi prevoza rude na površinu.
Ovim će se omogućiti eksplotacija kape “Borske reke” u kojoj se nalazi 8 miliona tona rude sa prosečnim sadržajem bakra od sedam odsto.

rtb-jama-traka

Prihod ostvaren od iz  pomenutog ležišta biće investiran u hodnike 19. horizonta u dužini od 1.200 metara kojima će se obuhvati kompletno rudno telo “Borska reka” i započeti njegova eksploatacija.

Budućnost borske “Jame” vezuje se isključivo za rudno telo „Borska reka“, a reč je o 230 do 250 tona bakra u rudi. Još i kad završimo novu topionicu bićemo spokojni i čisti pred našom decom, zaključio je Miljković.

rtb-jama-busenje-2

Sastav stene na 19. hotizontu je takav da se mora bušiti na “suvo” kako bi se izbeglo urušavanje. Prema rečima rudara angožavanih na ovom delu “Jame” ovakav vid probijanja stena drastično otežava rad.

Dejan Svetozarević
Dejan Svetozarević

Stena kroz koju prolazimo je teška za rad. Moramo da primenjujemo suvo bušenje jer postoji opasnost da u slučaju da se ona nakvasi dođe do urušavanja. Neophodno je i da se svaki metar koji se uradi odmah osigura.

U ovom delu trenutno radi 15 rudara u tri smene. Imamo potrebe za radnicima, ali na žalost nema mogućnosti, pa se sami snalazimo” – kaže poslovoda investicija na 19. horizontu pogona “Jama” Dejan Svetozarević.