U Boru će biti urađeno 60 kilometara fekalne kanalizacije, na Savači i Borskom jezeru preko 30

Povodom realizacije projekta „Čista Srbija”, danas je u Gradskoj upravi održan sastanak sa predstavnicima „CRBC Srbija” i kompanije „Srbija Ziđin Koper” (Serbia Zijin Copper) u vezi sa rekonstrukcijom i izgradnjom nove fekalne kanalizacije, kao i izgradnjom postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda na teritoriji grada Bora.

Za sada je u okviru projekta obuhvaćen sam grad, Savača i Borsko jezero. Projekat se radi fazno. U prvoj fazi realizacije projekta, prema rečima člana Gradskog veća grada Bora, Srećka Zdravkovića, biće urađen 51 kilmometar fekalne kanalizacije u gradu, dok će u drugoj fazi biti urađeno još 9 kilometara, a kasnije 32 kilometara na teritoriji Savače i Borskog jezera.

„Upravo smo završili sastanak sa stručnim službama, partnerima, projektantima radi razmatranja svih aspekata o izmeni Plana posebne namene koji ćemo, nadam se, usvojiti do kraja tekuće godine. Jedan od zaključaka do kojih smo došli na sastanku je taj je da ćemo sam projekat izvoditi kroz dve faze. U okviru prve faze radićemo tri sliva u samom gradu, a u drugoj fazi i četvrti sliv. Izgrdadićemo tri postrojenja za preradu fekalnih otpadnih voda, kako bi ta voda kasnije bila određenog kvaliteta da bi recepijenti bili Brestovačka i Borska reka. Takođe, uključili smo i predstavnika kompanije „Srbija Ziđin Koper” koji će učestvovati na ovom projektu u delu preuzimanja prerađene otpadne vode za industrijsku vodu”, ističe Zdravković.

On je dodao da su na sastanku imali nedoumice koje se tiču trasa kojima će se kretati nova kanalizacija, zatim vremenske dinamike, ali i raskopavanja određenih ulica.

„Vrlo je važno da znamo da ovakav projekat podrazumeva i raskopavanje ulica i da ćemo samim tim obustavljati saobraćaj u nekim periodima. Paralelno, otpočećemo sa sprovođenjem projekta rekonstrukcije atmosferske kanalizacije”, objašnjava Zdravković.