U Boru otvorena firma za ugradnju i održavanje sistema tehničke zaštite „Guardian Bor“

Ako razmišljate da ugradite video nadzor ili vam je potrebna firma za održavanje i servisiranje postojećeg video nadzora u Boru je novootvorena licencirana firma od strane MUP. „Sistemi tehničke zaštite Guardian Bor“ se nalazi u ulici Cara Lazara 13, Poslovni prostor 21. Više informacija možete dobiti i pozovom na telefon 0602830002 ili e-mail: [email protected].

Postaviti video nadzor jeste veoma korisno i efektivno, ali sa druge strane ne i potpuno bezazleno. Postoje propisi za ugradnju video nadzora i ukoliko ne ispoštujete neka osnovna pravila možete platiti ogromnu kaznu, jer u neku ruku ugrožavate privatnost ljudi u okolini video nadzora koji ste postavili. Da ne biste sebe doveli u neprijatnost, dobro pročitajte tekst u nastavku o tome kako možete da ugradite video nadzor bez kršenja propisa i ugrožavanja tuđe bezbednosti.

Šta kažu propisi za ugradnju video nadzora?

Ako želite da ugradite video nadzor u svom stanu ili kući i ako takav sistem nema nikakav kontakt sa javnim prostorom to možete uraditi bez ikakvih obaveza prema zakonu. Međutim, ako želite da ugradite video nadzor u dvorište i da pri tom snimate deo neke javne površine, u tom slučaju morate angažovati licenciranu firmu. Sistem za video nadzor mora biti prilagođen Zakonu o privatnom obezbeđenju, koji predviđa da npr. treba arhivirati sve snimke nastale do 30 dana unazad i da ih po zahtevu stavi na uvid ovlašćenom policijskom službeniku kao i to da morate imati ugovor o održavanju i servisiranju sistema tehničke zaštite.

Tako i ostali sistemi zaštite kao štu su alarmi u kolima, dvorištu itd. definisani su kao druga tehnička zaštita, a kao i zaštita podataka, i elektrohemijska zaštita transporta novca.

Kada je reč o video nadzoru poslovnih objekata, neophodno je da se na vidljivom mestu istakne objašnjenje da je objekat ili prostor zaštićen video obezbeđenjem.

Zašto je potrebna dozvola?

Zato što je Ustavom zagarantovano pravo na privatnost svakom građaninu. Pošto video nadzor obrađuje lične podatke i to može ozbiljno ugroziti nečiju privatnost, onda za video nadzor mora da postoji pravni osnov koji mora biti odobren od strane nadležnih organa. To znači da postoji procena ugrožene bezbednosti i da bi se ugradnjom video nadzora ta ugroženost smanjila i zaštitila lica, imovina, poslovni objekat i sl. Tako i održavanje i servisiranje video nadzora mora vršiti licencirana firma za rad sa video nadzorom.

Ko sme da ugrađuje i servisira video nadzor?

Samo firme koje poseduju Licencu za vršenje poslova montaže, puštanja u rad i održavanja sistema tehničke zaštite i obuke korisnika izdate od strane MUP. Dakle, ako želite da vam neko ugradi video nadzor, morate tražiti legitimaciju i licencu na uvid , u suprotnom ste napravili ozbiljan prekršaj . U slučaju da koristite usluge privatnog obezbeđenja a nemate zaključen ugovor o održavanju i servisiranju tehničkih sredstva sa licenciranom firmom u skladu sa zakonom o privatnom obezbeđenju predviđene su kazne u visini do million dinara

Prekršaj može se podrazumevati sa obe strane ako licenca ne postoji.

Da li se ovo odnosi na već ugrađen video nadzor?

Ulaskom u 2017. godinu dobili smo i neke nove propise i izmene zakona. Naime, 2017 godine potkačena je i izmena zakona oko video nadzora i negove ugradnje, kao i servisiranja. Do sada je ovaj segment bio neuređen zakonom, ali od sada stvari se značajno menjaju kad je reč ko ugrađuje i ko servisira video nadzor.

U slučaju da ste ugrađivali sistem video nadzora pre stupanja na snagu ovog zakona tj. pre 1. januara 2017. godine, potrebno je da svako sledeće servisiranje vrši licencirana firma sa kojom ćete sklopiti ugovor o redovnom servisiranju i održavanju.