U Boru predstavljen međunarodni projekat o zaštiti životne sredine

Grad Bor je domaćin međunarodnog ekološkog projekta za područje Zapadnog Balkana koji finansira Evropska unija.

Republika Srbija je dobila deset projekata, a jedan od njih bavi se kvalitetom životne sredine na teritoriji grada Bora. Projekat obuhvata kontrolu kvaliteta vazduha na mernim stanicama uz uzorkovanje i analiziranje velikog broja zagađujućih materija. Na projektu učestvuju međunarodni instituti koji se bave zaštitom životne sredine iz Norveške, Španije, Slovenije i Melburna, kao i Institut za rudarstvo i metalurgiju, a koordinator je Institut za nuklearne nauke Vinča.

„U okviru ovog projekta radimo na onlajn i oflajn metodama gde u realnom vremenu analiziramo sadržaj čestica, prikupljamo uzorke vazduha na filterima i analiziramo veliki broj hemijskih vrsta”, objašnjava koordinator projekta dr Milena Jovašević Stojanović.

Kroz ovakve projekte, ističe gradonačelnik Aleksandar Milikić, grad Bor direktno učestvuje u naučno-istraživačkom radu.

„Dobićemo parametre i podatke koji su nam neophodni da bismo videli kako da mi, sa naše strane, izvršimo potpunu kontrolu i presek stanja životne sredine. Grad Bor u saradnji sa Institutom za rudarstvo i metalurgiju je u prethodnom periodu, mimo ovog projekta, pokrenuo veliki projekat koji podrazumeva uspostavljane 169 mernih mesta za merenje kvaliteta zemljišta, vode i vazduha. Želimo da pokažemo našu odgovornost prema građanima Bora, da sagledamo istorijsko stanje i činjenice kada je u pitanju ekologija i da direktno utičemo na potencijalne zagađivače”, naglašava Milikić.

Ovaj međunarodni projekat traje tri godine, a aktivnosti u Boru biće realizovane u narednih 12 meseci.