U Boru uskoro mobilna i web aplikacija za osobe sa invaliditetom

U toku je  izrada mobilne i web aplikacije namenjene ukazivanju na probleme sa kojima se suočavaju osobe sa invaliditetom u Boru.

Povodom realizacije projekta “Izrada mobilne i web aplikacije namenjene osobama sa invaliditetom na teritoriji grada Bora” nedavno je u Boru u organizaciji  Udruženja „Sigurne staze“ održan sastanak projektnog tima.

Ovaj projekat se, inače, realizuje u okviru programa „Aktivne zajednice“ Trag fondacije, a pored udruženja osoba sa invaliditetom u Boru podržali su ga i udruženja: “Bebironče”, “Borani se pitaju” i “Bor naš grad”.

“Cilj mobilne i web aplikacije je da omogući vidljivost problema osoba sa invaliditetom na teritoriji grada Bora pomoću GIS aplikacije sa crowd-sourcing komponentom. Mobilna i web aplikacija omogućiće pregled, unos i izmene podataka od strane građana, čime se pruža mogućnost osobama sa invaliditetom i svim građanima Bora da obeleže lokacije na karti, dodaju fotografije, postave opis i daju svoje predloge u cilju poboljšanja pristupačnosti urbanističke i saobraćajne infrastrukture na teritoriji grada Bora”, navodi Igor Velić, koordinator projekta ispred Udruženja “Sigurne staze”.

Realizatori ovog projekta pozvali su Borane da popune anketu o “Pristupačnosti saobraćajne i urbanističke infrastrukture za osobe sa invaliditetom na teritoriji grada Bora i oceni stanja bezbednosti saobraćaja”.

Anketa je anonimna i njeni rezultati će se koristiti prilikom izrade mobilne i web aplikacije, a dostupna je na OVOM linku.

Projekat je trenutno u fazi sprovođenja analiza i snimanja postojećeg stanja sa određivanjem prioritetnih oblasti i prikupljanje osnovnih i detaljnih prostornih i atributivnih setova podataka na teritoriji grada Bora.

Vođa projektnog tima je Dragana Dragićević ispred Udruženja „Iz kruga“, koja je pozvala druga udruženja i zainteresovane građane da se pridruže ovom zajedničkom poduhvatu.

„Na ovaj način omogućuje se osobama sa invaliditetom da aktivno i direktno učestvuju u urbanističkom uređenju grada i da njihov glas i probleme čuju donosioci odluka u GU Bor, dok donosioce odluka (GU Bor, Odeljenje za urbanizam GU Bor, Upravljač puta na teritoriji grada Bora, Odeljenje za inspekcijske poslove GU Bor, PU Bor, Savet za bezbednost saobraćaja grada Bora i tako dalje) obavezuje da odgovore na postojeće probleme i omoguće pristupačnost saobraćajne i urbanističke infrastrukture osobama sa invaliditetom“, dodaje Velić, čije je Udruženje “Sigurne staze” razvilo mobilnu i web aplikaciju “Prijavi saobraćajni problem u gradu”, prezentovanu na dve međunarodne konferencije.