U Gradskoj upravi grada Bora dodeljeno još 24 ugovora o dodeli subvencija poljoprivrednicima

U Gradskoj upravi grada Bora 24 poljoprivredna proizvođača potpisala su ugovore o dodeli subvencija za razvoj seoskog turizma, kupovinu opreme za mužu, čuvanje i hlađenje mleka, nabavku ograde za višegodišnje zasade, kupovinu priplodnih ovaca, junica i svinja, kao i obnovu sadnog materijala u voćarstvu i vinogradarstvu.

Za ove mere razvoja poljoprivrede iz budžeta grada Bora izdvojeno je 13,6 miliona dinara.

„I naredne godine ćemo nastaviti da iz budžeta izdvajamo finansijska sredstva za pomoć poljoprivrednim proizvođačima. Želimo da podignemo stepen razvoja poljoprivrede iako smo mi rudarski grad. Nekako rudarstvo i poljoprivreda ne idu zajedno, ali smo u dogovoru sa našim poljoprivrednicima našli model kako da pomognemo”, kaže gradonačelnik Bora Aleksandar Milikić.

Budžet za razvoj poljoprivrede naredne godine biće uvećan za milion dinara, a na zahtev poljoprivrednih proizvođača biće proširen i broj mera.

„Nove mere odnosiće se na kupovinu prikolica i kontejnera za transport pčela, kupovinu uređaja za rasturanje veštačkog đubriva, na edukaciju iz oblasti poljoprivrede, kao i na uređenje nekategorisanih puteva koji vode isključivo do šuma i njiva poljoprivrednih proizvođača”, objađnjava član Gradskog veća grada Bora Nenad Kračunović.

Za razvoj poljoprivrede i ruralnog razvoja iz lokalnog udžeta će naredne godine biti izdvojeno 46 miliona dinara.