U naredne dve godine mere zapošljavanja u Boru za prioritet imaće žene i ljude sa osnovnom školom

Članovi Gradskog veća grada Bora usvojoli su Nacrt Lokalnog akcionog plana zapošljavanja za 2022/23. godinu koji predviđa četiri mere i to to javne radove, stručnu praksu, samozapošljavanje i subvenciju za novo zapošljavanje.

Mere će, prema rečima člana Gradskog veća Dobrice Đurića, pre svega biti okrenute teže zapošljivim kategorijama, a to su ljudi koji imaju nižu stručnu spremu, odnosno završenu samo osnovnu školu i žene.

„U ovom  trenutku na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje skoro 70% su žene. Moramo da vidimo kako ćemo pomoći, pre svega, ženama i kada budemo raspisivali konkurse za ove mere aktivne politike pronaći ćemo model bodovanja u kome će poslodavci koji se jave dobijati više bodova ako upošljavaju žene”, kaže Đurić.

On je dodao da će Grad Bor kroz budžet i rebalans budžeta u februaru izdvojiti ukupno 38,5 miliona dinara, od čega će 15 miliona biti izdvojeno za javne radove, 7,5 miliona za stručnu praksu, 6,1 milion za  samozapošljavanje i 9,9 miliona za subvenciju za novo zapošljavanje.

„Na naš iznos za samozapošljavanje Republika Srbija će dodati svoj deo kao sufinansiranje, dok na prve dve mere, prema državnoj politici, nemamo pravo, s obzirom na to da je grad Bor po razvijenosti u prvoj grupi. Očekuje se angažovanje oko 240 ljudi po ovim merama, a na to treba dodati i republičke mere, tako da se nadamo da će biti angažovano ukupno znatno više od 400 ljudi ove godine”, ističe Đurić.

Javna rasprava počinje 14. januara i traje do 28. ovog meseca. Ovaj plan je podložan promenama, te će, kako dalje navodi, biti organizovana otvorena vrata kada će pojedinci i firme moći da daju svoje predloge i postave pitanja. Tako izmenjen plan biće iznet pred Skupštinu grada Bora, nakon čega će se raspisati konkursi radi pokretanja ovih mera.