U petak sednica Gradskog veća grada Bora

Gradonačelnik Bora Aleksandar Milikić sazvao je za petak, 8. marta, 21. sednicu Gradskog veća na kojoj će biti razmatrano 17 tačaka dnevnog reda.

Članovi Gradskog veća izjasniće se, između ostalog, o predlozima odluka o priznanjima grada Bora, javnim raspravama i zborovima građana.

Na dnevnom redu će se naći i predlog Odluke o osnivanju Saveta za međunacionalne odnose, kao i predlozi odluka o obrazovanju Korisničkog saveta javnih službi, Saveta za mlade i Komisije za rodnu ravnopravnost.

Takođe, biće reči i predlogu Rešenja o davanju saglasnosti na Odluke nadzornih odbora javnih preduzeća za obezbeđivanje sredstava i davanje jemstva za plaćanje energenata za grejnu sezonu 2017/2018 i deo obaveza za 2018/2019 godinu Javnog komunalnog preduzeća „Toplana“ Bor.

Većnici će odlučivati i predlogu Odluke o mreži javnih predškolskih ustanova na području grada Bora, kao i o predlogu za promenu Poslovnika Skupštine grada Bora

Na dnevnom redu su i predlozi Rešenja o predstanku mandata direktora JKP „3. oktobar“, kao i Rešenja o razrešenju vršioca dužnosti JKP „Vodovod“ i Javnog preduzeća za stambene usluge „Bor“.

Sednica počinje u 8 sati i 15 minuta u sali Skupštine grada Bora.