U planu izmeštanje dela pruge Bor – Majdanpek, predstoje geotehnički istražni radovi

Na tri lokacije u gradu Saobraćajni institut CIP sprovešće u narednom periodu geotehnička istraživanja za potrebe projektovanja izmeštanja dela pruge Bor – Majdanpek u zoni rudnika „Jama“ i rudnika „Cerovo“.

Istražni radovi izvodiće se na lokacijama u ulici Vuka Karadžića, kod parkinga ispod gradske Bolnice i u ulici Đure Đakovića.

Kompanija Srbija Ziđin Koper (SZK) uputila je molbu Gradskoj upravi Bora i dobila saglasnost za izvođenje geotehničkih istražnih radova na tri katastarske parcele u njenom vlasništvu.

„Geotehnički istražni radovi su, dakle, deo pripremnih aktivnosti u okviru prikupljanja podataka o geomehanici tla radi izmeštanja dela pruge koje će se desiti narednih godina i nemaju nikakve veze sa istraživanjem rudnog ležišta i eksploatacijom rude“, poručuje se u saopštenju SZK.

Iz kompanije podsećaju da je prema Prostornom planu područja posebne namene borsko-majdanpečkog basena koji je u fazi izrade, predviđeno izmeštanje delova železničke pruge Bor – Majdanpek u zoni rudnika „Jama“ i rudnika „Cerovo“.

„Imajući u vidu i blizinu starog Borskog kopa, kao i moguće deformacije tunela zbog pojave klizišta na zapadnoj kosini kopa, što se već jednom dogodilo 1993. godine, izmeštanje pruge u ovom delu neophodno je i zbog same sigurnosti tunela“, kažu iz SZK.

Takođe, izmeštanje dela pruge u blizni rudnika „Jama“ predviđeno je i zbog mogućeg uticaja eksploatacije dubljih delova jamskog ležišta „Borska reka“ i rizika od pojave minimalnog sleganja terena zbog uticaja jamskih radova, koje se može pojaviti bez obzira na primenjenu metodu eksploatacije ležišta.

„Zemljište će nakon završetka posla biti vraćeno u prvobitno stanje, a izvođač će s posebnom pažnjom brinuti o tome da radovi minimalno utiču na život i rad meštana u okruženju“, navodi se u kompanijskom saopštenju.