U planu otvaranje pećine Vernjikice za turiste

Turistička organizacija u Boru pokrenula je inicijativu da se pećina Vernjikica uredi i da se omoguće posete turista, a da se Lazareva pećina dodatno standardizuje i da se omogući veći priliv poseta.

Plan turističke organizacije Bora je da neke speleološke objekte u okolini dodatno implentira u turističku ponudu i na osnovu toga je održan sastanak sa predstavnicima Nacionalne asocijacije speleoloških objekata Srbije.

„Itekako smo svesni koji potencijal pećine imaju u okviru turizma i zato želimo da naša Lazareva pećina dobije dodatne standarde u tom pogledu, što bi omogućilo da ta pećina bude uvrštena u mnoge turističke ponude širom zemlje. Sa druge strane, u Lazarevom kanjonu imamo i Vernjikicu koja nije sređena i nije otvorena za posete. Upravo nam je cilj da sa stručnim ljudima sagledamo šta nam je sve potrebno da obezbedimo kako bismo dobili dozvole i saglasnosti da sredimo Vernjikicu i da omogućimo turistima da je posećuju“, rekla je Bobana Gramić, direktor Turističke organizacije Bor.

Predstavnici Nacionalne asocijacije upravljača speleoloških objekata u Srbiji iznenađeni su sjajnom turističkom ponudom okoline Bora i smatraju da sređivanje postojećih, kao i otvaranje novih pećina, može pozitivno uticati na turističku ponudu Bora.

„Naša asocijacija ima puno iskustva u pripremi dokumentacije koja treba da omogući da se pristupi sređivanju pećine Vernjikice kako bi se omogućile posete turista. Biće potrebno puno dozvola i saglasnosti da se vrata pećine otvore za posetioce, ali nama će biti to veliko zadovoljstvo. Takođe, pomoći ćemo Turističkoj organizaciji u Boru da Lazareva pećina dobije određene standarde koji će joj omogućiti veći nivo poseta“, rekao je Darko Pavlović, predsednik Nacionalne asocijacije upravljača speleoloških objekata u Srbiji.

Imajući u vidu iskustvo lokalnih speleologa u istraživanju pećina u Lazarevom kanjonu, pre svih, Roberta Mišića i Zvonka Trifunovića, očekivanja su da i oni budu uključeni u jedan ovakav projekat jer svojim iskustvom i poznavanjem svakog dela pećine mogu doprineti što boljem sređivanju i standardizaciji pećinskih hodnika.