U programu „Moja prva plata“ i 58 poslodavaca iz Bora

ZA učešće u programu “Moja prva plata” prijavio se 101 poslodavac sa teritorije Borskog okruga sa ukupno oglašena 283 mesta.

Najveći broj zainteresovanih poslodavaca za program „Moja prva plata“ koiji je pokrenula Vlada Srbije sa ciljem da se podstakne osposobljavanje za rad mladih ljudi i pruži podrška privredi u rešavanju problema nedostatka kadrova je iz Bora, zatim Negotina, Majdanpeka i Kladova.

Nezaposleni mladi ljudi svoje prijave mogu da dostave do 8. novembra i to za 155 pozicija kod 58 poslodavaca na teritoriji Grada Bor.

U Negotinu su 24 poslodavca oglasila 88 radnih pozicija, na teritoriji opštine Majdanpek prijavilo se 10 poslodavaca sa 17 radnih pozicija, a na teritoriji opštine Kladovo devet sa 23 mesta.

„Kada je reč o broju mladih do 30 godina bez radnog iskustva koji su informisani o programu, do sada je na nivou Filijale Bor informisano 1.140 lica, od kojih se 872 izjasnilo da planira da se prijavi“, kažu u Filijali Nacionalne službe za zapošljavanje u Boru.

Na evidenciji Filijale Bor je, inače, 9.179 aktivnih nezaposlenih osoba, od toga je 4.114 u Boru, 1.876 u Negotinu, 1.780 u Majdanpeku i 1.400 u Kladovu.

Program se realizuje bez zasnivanja radnog odnosa u trajanju od devet meseci, sa mesečnim primanjima od 20.000 dinara za one sa srednjom stručnom spremom, a 24.000 dinara za fakultetski obrazovane kadrove do navršenih 30 godina života, koji su bez radnog iskustva i nalaze se na evidenciji nezaposlenih Nacionalne službe za zapošljavanje.

Izbor kandidata od strane poslodavaca odvijaće se do 15. novembra, dok će konačna lista svih učesnika u programu biti objavljena najkasnije do 27. novembra ove godine.