U RTB-u racionalizacijom proizvodnje do rentabilnosti

Rudarsko-topioničarski basen (RTB) Bor sprovodi anketiranje radnika kako bi se utvrdilo koliko njih je spremno da dobrovoljno prihvate neku od ponuđenih opcija socijalnog programa. Cilj je da se smanje troškovi poslovanja kompanije i opstanak na svetskom tržištu gde je cena bakra prepolovljena u odnosu na pre dve godine.rtb-stara-topionica-700-001

Upravni odbor RTB-a je zaključio da “ne postoji ekonomsko opravdanje za visoke troškove zarada imajući u vidu obim proizvodnje i produktivnost po zaposlenom”. Svim radnicima je saopšteno da je jedna od mera za očuvanje te kompanije socijalni program za zaposlene sa 38, 39 i 40 godina radnog staža, a takvih je 510, prema podacima službi RTB-a.

Oni bi, uz otpremninu, trajno napustili posao i sa primljenom naknadom sačekali ispunjenje uslova za penziju. Prema rezultatima ankete, “dobrovoljaca” je za sada znatno manje, ukupno 146.

Pred članovima Upravnog odbora našao se i podatak o broju zaposlenih za čijim je radom prestala potreba zbog smanjenja obima posla ili prekida rada određenih proizvodnih celina i službi, pa su tako 94 radnika označena kao tehnološki višak, a 252 će biti upućena, ili su već upućeni na plaćeno odsustvo.

Reč je o radnicima pogona Istražni radovi – 79 radnika će u naredna dva i po meseca biti na plaćenom odsustvu i za to vreme primati 60 odsto plate, zaposlenima u Fabrici bakarne žice, Livnici i Preradi (119), kao i osoblju hotela “Jezero” na Borskom jezeru (54). U RTB Boru kažu da će u ovim fabrikama ostati ostati minimalan broj zaposlenih, kako bi brinuli o imovini, opremi i instalacijama.

Generalni direktor RTB Bora, Blagoje Spaskovski, kaže da će zaposlenima u neposrednoj proizvodnji: rudarima, bageristima, buldožeristima, topioničarima, elektrolizerima, floterima, paliocima, vozačima teških kamiona, kranovođama, električarima, mašincima, plate ostati iste.

Plan je da se troškovi zarada u RTB-u smanje za 1,1 milion dolara mesečno.

(Beta)