U Srbiji, posle 23 godine, novi Zakon o stanovanju u zgradama

Do kraja ove godine Srbija bi trebala da, posle 23 godine, dobije novi Zakon o stanovanju i održavanju zgrada.

bor-avio-snimak

Novim zakonom će se sprečavati njihovo propadanje i unapređivati energetska efikasnost, najavila je pomoćnica ministra građevine Jovanka Atanacković.

Novi zakon će regulisati stanovanje i održavanje zgrada svih namena, stambenih, javno-poslovnih, ali i onih koji su kulturna dobra i poboljšati situaciju u toj oblasti“, rekla je Atanackovićeva.

Zakonom će biti regulisano i prinudno iseljavanje i raseljavanje u javnom interesu, kao i prava i zaštita tih stanara i njihov nužni smestaj, a to prvi put da se u jednom zakonu tretira i reguliše pitanje evikcije Roma i romskih naselja.

„Zakon će doneti efikasan mehanizam upravljanja zgradom, znaće se ko njom upravlja, kakve su mu obaveze, kakve su obaveze stambene zgrade jer sad imamo princip dobrovoljnosti evidencije skupštine stanara, a sada država preuzima obavezu da prikupi sve elemente da bi zgrada imala svojstvo pravnog lica i ravnopravno učestvovala u pravnom saobraćaju„, rekla je ona.

Na taj način će biti obezbeđena dodatna sredstva i načini i mehanizmi za održavanje zgrada. Prema njenim rečima, svi treba da budu svesni toga da urušavanjem stambenog fonda urušavamo sopstvenu imovinu.

Novi zakon će omogućiti da se prikupe sredstva za održavanje zgrade, kao i da se unapredi energetska efikasnosti, da je nacrtom zakona utvrđen i javni interes, održivi razvoj stanovanja, kao i unapređenje stambenog fonda, svojstva zgrade, energetske efikasnosti, kako bi stambeni fond bio održiv i ne bi imao negativan uticaj na životnu sredinu.

„Do sada smo bili suočeni sa urušavanjem stambenog fonda, nedostatkom finansiranja, socijalnog stanovanja, a svima nam je jasno kada prođemo kroz mesta u kojima živimo u kakvom stanju su fasade i zajednički delovi zgrada u kojima živimo i o kojima treba da ustanovimo obavezu upravljanja i održavanja“, rekla je ona.

Zakon predviđa jasne obaveze osoba profesionalnog upravnika koji će za upravljanje zgradom imati licencu, rekla je ona i dodala da se stambenoj zajednici, ako nije organizovana, može uvesti prinudna uprava, dok se stanari ne oragnizuju u skladu sa zakonom.

Moramo imati nekoga odgovornog za održavanje zgrade, jer nemamo odgovornog kako bi sprečavalo njeno propadanje“, rekla je Atanackovićeva, na javnoj raspravi o nacrtu zakona koju su organizovali Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture i Stalna konferencija gradova i opština.