U sredu u Boru Javna rasprava o Studiji uticaja na životnu sredinu rudarskih radova na rudnika Čukaru Peki

Javna rasprava i prezentacija Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta izvođenja rudarskih radova na lokaciji rudnika Čukaru Peki biće održana u sredu 5. februara od 12 sati u zgradi Skupštine grada Bora.

Preduzeće Ziđin Rakita eksporejšn iz Bora, kao nosilac projekta, podnelo je u krajem decembra Ministarstvu zaštite životne sredine zahtev za saglasnost na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta izvođenja rudarskih radova u okviru eksploatacije čvrstih mineralnih sirovina na lokaciji Čukaru Peki.

Iz borskog udruženja „Eko east“ kažu da je na Studiju podnet veliki broj primedbi od strane organizacija i meštana okolnih sela grada Bora koji će prisustvovati prezentaciji.

Podsećamo, budući rudnik Čukaru Peki prostire se na teritoriji katastarskih opština Brestovac, Slatina i Metovnica.