Ukida se javni prevoz u Boru, zaposleni u problemu

U skladu sa Uredbom Vlade Republike Srbije o merama za vreme vanrednog stanja Grad Bor će od 25. marta u potpunosti obustaviti javni prevoz na teritoriji grada, odnosno poslednji polazak će biti 24. marta u 23.45 sati.

U skladu sa Naredbama Štaba za vanredne situacije grada Bora od 22. marta i Obaveznom instrukcijom o primeni uredbe o izmenama i dopunama mera za vreme vanrednog stanja u oblasti prevoza putnika u drumskom saobraćaju poslodavci su bili dužni da organizuju prevoz za svoje zaposlene.

U tu svrhu i u skladu sa Obaveznom instrukcijom Vlade Republike Srbije, Gradska uprava grada Bora je otvorila namensku mejl adresu i o tome obavestila privredne subjekte na teritoriji grada, na koju, do danas, niko nije prijavio svoje potrebe.

Po prijemu iskazanih zahteva, Gradska uprava će proslediti zahtev Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture i po dobijanju saglasnosti nadležnog ministra, doneti dozvolu po kojoj je omogućen prevoz zaposlenih određenog privrednog subjekta na unapred određenoj ruti i definisanim vremenima.

U skladu sa gore navedenim, Grad Bor je dužan da obustavi javni prevoz na teritoriji grada, te su za dalju organizaciju prevoza zaposlenih odgovorni i zaduženi isključivo poslodavci.