Ukupan dug borskih javnih preduzeća veći od tri milijarde dinara

Na prvoj konferenciji za novinare predsednika Opštine Bor Aleksandra Milikića su, između ostalog, izneta dugovanja javnih preduzeća i ustanova za period od 1. januara do 30. juna tekuće godine. Obaveze svih javnih preduzeća iznose 3.101.146.350,68 dinara.

Milikić je izjavio da će rad lokalne samouprave biti potpuno javan i transparentan. Kao najbitniji problem izdvojio je dugovanje javnog sektora u Opštini Bor i rešavanje problema u JKP „Toplani“ i „Vodovodu“.

„Imamo problem jer ne znamo šta javna preduzeća mogu da naplate, ali hoću da znam šta mi dugujemo, odnosno, šta duguju ta javna preduzeća i ustanove i šta za Opštinu Bor u jednom trenutku može biti kritično i u kom pravcu treba štititi interese Opštine Bor. Nije ovo ništa tako strašno jer ovo postoji već godinama i nažalost godinama na ovaj način funkcioniše. Moja obaveza je da ukažem realno na ovakve probleme“, rekao je Aleksandra Milikić. predsednik Opštine Bor.

Najveći dug od svih javnih preduzeća za prvu polovinu ove godine ostavarilo je JKP „Toplana“ koje duguje 1.669.905.688,33 dinara. Njihova ukupna potraživanja iznose 649.245.154,44 dinara.

Ukupan dug JKP „Vodovod“ iznosi 687.212.525,09 dinara, dok je njihovo potraživanje 649.245.154,44 dinara.

Od javnih ustanova najveće dugovanje napravila je Apoteka Bor koja do 30. juna ove godine ima neizmirene obaveze u iznosu od 431.816.770,94 dinara.

„Zahtevao sam od direktora javnih preduzeća da do svakog 15. u mesecu pošalju izveštaje o mesečnim prihodima, rashodima i obavezama koje su stvorene što će predstavljati javni podatak. Ne može da preduzeće posluje negativno, da ima velike gubitke a da kupuju nov nameštaj i kancelarijski materijal. Drugi glavni aspekt je šta će učiniti menadžmenti tih preduzeća za rešavanje ovakvih problema. Nije realno da imamo mnogo menadžera a malo izvršilaca. Nije realno da u Toplani i Vodovodu imamo problem sa brojem izvršilaca a da su kancelarije pune nekih operativaca. Nije realno da oni koji učestvuju u procesu proizvodnje imaju manje plate od drugih radnika koji vode administrativne poslove. Ovde Opština Bor jedini kontakt ima preko nadzornih i upravnih odbora i to moramo da rešimo“, dodao je Milikić.