Uloga plastike u prehrambenoj industriji

Svesni smo da plastika igra veoma bitnu ulogu u transportnim i skladišnim procesima različitih industrija. Naročito kada je u pitanju prehrambena industrija, važno je ispoštovati sve korake kako bi proizvodi od proizvođača do potrošača stigli sveži i zdravi. Upravo zbog toga, pojačana briga o robi je neophodna. Imajući na umu da je hrana često lakokvarljiva, plastika je, više nego bilo koji drugi materijali, čuva od propadanja.

Sve prednosti plastičnih kutija za hranu

Produkti od plastike, proizvedeni za potrebe prehrambene industrije, čine nezamenljivog saveznika u poslovanju. I razlozi za to su brojni. Iako kao alternativu plastici često možemo videti karton, ova dva materijala imaju suštinske razlike koje ih razdvajaju. Stavljajući sve kriterijume na jedno mesto, lakše ćemo sagledati značaj plastike, pa samim tim i napraviti mudrije poslovne izbore. Na prvom mestu, kutije za hranu koje služe za transport i skladištenje gotovo svih vrsta namirnica, čine sastavni deo svake kompanije koja za cilj ima uspešno poslovanje i zadovoljenje svih potreba potrošača.

  • Visoki higijenski i bezbednosni uslovi – ono što je najbitnije kada je u pitanju pakovanje i skladištenje robe je da njene karakteristike ostanu nepromenjene. Nipošto ne smemo rizikovati kvarenje hrane, pa samim tim ni doći u situaciju da spoljašnji uslovi utiču na njen kvalitet. Stoga je korišćenje plastičnih kutija za hranu idealno rešenje, budući da one nisu plodno tlo za ravijanje bakterija koje robi mogu nauditi. Pored toga, mogu izdržati različite vremenske prilike bez ikakvih problema. Vlaga, temperatura vazduha, voda, ne utiču na njih, pa je tako zaštita od kvarenja zagarantovana.
  • Jednostavnost u korišćenju – plastičnim kutijama za hranu je veoma lako upravljati. S obzirom na to da roba svakodnevno prelazi veliki put do rafova u prodavnicama, potrebno je pažljivo i bezbedno rukovati njom tokom transportnih procesa. Ono što se ističe jeste potreba za ambalažom koja će pakovanje učiniti jednostavnim, uštedeti prostor i olakšati manevrisanje tokom prenošenja. Upravo prema tim jednostvanim, ali bitnim zahtevima se plastična ambalaža prilagođava. To znači da su plastične kutije i gajbe za hranu dizajnirane tako da se mogu složiti jedna na drugu kada su pune, a jedna u drugu kada su prazne, i na taj način uštedeti dragoceni prostor u skladištu ili transportnim sredstvima. Zatim, prilagođena je i potrebama radnika, što nikako ne smemo zanemariti. Rukovanje plastičnom amblažom pojednostavljeno je ugradnjom ergonomskih i čvrstih ručki.
  • Otpornost – Pored zaštite od kvarenja, potrebno je misliti i na zaštitu od drugih vrsta oštećenja hrane, kao što je lomljenje, kidanje, ili gužvanje. A kada je taj problem u pitanju, otpornost plastike je ključni činilac za očuvanje robe. Budući da su napravljene od čvrstog polietilena, gotovo je nemoguće ošetetiti je tokom transporta. S jedne strane, radi se o izdržljivosti plastike prilikom pomeranja, slaganja i tovarenja, pa kutije i gajbe za hranu mogu podneti česta premeštanja, ili eventualna mrdanja uzrokovana pomeranjem prevoznih sredstava. S druge strane, iako veoma male težine, plastična ambalaža može nositi veliki teret bez straha od lomljenja ručki ili samih kutija.

Održivost i plastika? Moguće je

Iako jedan od glavnih zagađivača, plastika može biti i saradnik u zaštiti životne sredine. Na koji način? Iako često primorani da koristimo plastiku, kako u industriji, tako u svakodnevnom životu, možemo se okrenuti plastici koja je eco friendly. Radi se o plastičnim proizvodima koji su napravljeni po najvišim standardima, specijalno brinući o smanjenju emisije zagađenja. Pa se tako na tržištu sve češće može sresti biorazgradiva plastika, plastika koja se svojim većim delom može reciklirati i duže koristiti. Ove karakteristike ne utiču na kvalitet plastične robe koja se koristi, pa nema bojazni od slabije nosivosti ili propusnosti usled ekoloških poboljšanja. Benefiti su brojni, kako za učesnike u poslovanju, tako i za životnu sredinu.

Primeri dobre prakse u industriji

S obzirom na to da mnoge svetske kompanije rade na unapređenju svojih proizvoda, kako u kvalitativnom, tako i u ekološkom smislu, potrebno je učiniti ih vidljivijim na tržištu. Davanje dobrog primera odličan je podsticaj i za manje proizvođače i preduzetnike kojima je stalo do svojih klijenata i potrošača. Jedna od kompanija koja svoje poslovanje zasniva na održivosti ali i vrhunskom kvalitetu robe je Schoeller Allibert, koja ide u korak sa svetskim trendovima i potrebama. Proizvodeći plastičnu eci friendly ambalažu visoke izdrživosti, ova kompanija je zaradila svoju visoku poziciju na tržištu. Sve ono što je jednom proizvođaču hrane potrebno, palete, kutije za hranu, gajbe i kontejneri, može se pronaći na jednom mestu, uz garanciju da će i roba, ali i priroda ostati očuvane.