Unapređenje usluga u Opštoj bolnici u Boru

U prethodnom periodu borska bolnica bila je veliko gradilište, a pored infrastrukturnih radova uvedene su i nove metode lečenja pacijenata u ovoj zdravstvenoj ustanovi.

Zahvaljujući sopstvenim i sredstvima Ministarstva zdravlja, radilo se, između ostalog, na asfaltiranju prilaza bolnici, kao i na uređenju prostora kuhinje.

„Moram da pomenem i izrazim svoju zahvalnost lokalnoj samoupravi i menadžmentu RTB-a Bor, koji nam nesebično priskaču u pomoć, kako u ljudstvu, tako i materijalno. Zahvaljujući svim ovim donacijama uspeli smo da asfaltiramo prilaz Prijemno – trijažnom bloku, kao i jedan deo dvorišta Bolnice. Drugi deo ćemo asfaltirati na proleće. Uspeli smo da okrečimo vertikalu kod porodilišta, koja je bila ispisana grafitima. To je, možda, nekada bilo simpatično, ali je toliko uzelo maha, da su nam i inspektori naložili da to moramo da saniramo. U kuhinji smo spustili plafon, a i okrečili smo samu kuhinju i hodnik ispred nje. U sklopu mogućnosti, zaista je dosta urađeno. Pored ovoga, nešto smo i od opreme zanovili. Od sredstava Ministarstva zdravlja kupljena je laminarna komora za rastvaranje citostatika, koja ima veliki značaj za pacijente i osoblje u našem onkološkom dispanzeru. Od Instituta za rudarstvo i metalurgiju smo dobili jedan EKG aparat za trijažu, a takođe od Ministarstva zdravlja smo dobili sredstva za popravku skenera i kupovinu nove rendgen cevi“, ističe dr Goran Joksimović, v.d. direktora Opšte bolnice u Boru.

Za manje od godinu dana uvedeno je nekoliko novih metoda lečenja.

„Merilo uspešnosti jednog menadžmenta ogleda se u tome šta će ostaviti iza sebe. Iza sebe ostavljamo ono što se vidi, tj. infrastrukturi, ali i nove metode. Na Očnom odeljenju uvedena je nova metoda operacije katarakte, gde je, pored opreme, obavezna i edukacija našeg kadra. Uskoro će, nakon svih procedura, biti uvedena i metoda ugradnje veštačkih kolena, tj. proteza kolena. Takođe će na hirurgiji biti primenjivana nova metoda operacije hemoroida“, ističe dr Joksimović.

I u narednom periodu će se nastaviti sa unapređenjem nivoa usluga u Opštoj bolnici, sve u skladu sa željama i potrebama pacijenata.