Upis studenata na Tehničkom fakultetu u Boru

http://farm3.static.flickr.com/2100/2521235775_c68dc5fb73_m.jpgSvi zainteresovani koji planiraju da upišu Tehnički fakultet u Boru Univerziteta u Beogradu, mogu saznati više informacija o upisu na ovom  fakultetu.
 

U prvu godinu studija može se upisati lice koje ima završenu srednju školu u četvorogodišnjem trajanju i na prijemnom ispitu stekne potreban broj bodova za upis. Brpj bodova za upis predstavlja zbir bodova po osnovi uspeha iz srednje škole i bodova koje kandidat stekne na prijemnom ispitu.

Kandidati koji konkurišu za upis polažu prijemni ispit iz jednog od sledećih predmeta: matematika, fizika, hemija ili osnovi ekonomike. Kandidat može polagati prijemni ispit i iz više predmeta pri čemu se usvaja rezultat iz predmeta iz koga je osvojio najviše bodova.

Raspored polaganja prijemnog ispita:

 

Br.

Naziv predmeta koji se polaže

Datum

Vreme

1

Matematika

06.09.2008.

9-12 časova

2

Fizika

07.09.2008.

9-12 časova

3

Hemija

07.09.2008.

12-15 časova

4

Osnovi ekonomike

08.09.2008.

9-12 časova

 
Rang lista kandidata koji su polagali prijemni ispit biće objavljena 10. septembra.2008. god. Prigovori na rang listu se dostavljaju do 12.09.2008. god.

Školarina na Tehničkom fakultetu u Boru iznosi 30.000 din i može se platiti u 10 mesečnih rata.

Potrebna dokumenta za prijavljivanje:
•    Izvod iz matične knjige rođenih;
•    Svedočanstva za sva četiri razreda srednje škole;
•    Diploma o završnom ispitu.
Za upis su pored originalnih dokumenata potrebne i dve fotografije. Naknada za troškove upisa iznosi 1000 dinara. Obrasci za upis i studentska knjižica, indeks, dobijaju se na šalteru Studentske službe i uračunati su u cenu naknade.

 
Studenti upisuju zajedničku prvu godinu studija, a pri upisu druge godine opredeljuju se za jedan od sledećih odseka:

•    Rudarstvo
    Eksploatacija mineralnih sirovina
    Geoinžinjering
    Mineralne i reciklažne tehnologije
    Reciklažne tehnologije i održivi razvoj

•    Metalurgija i inženjerstvo materijala
    Metalurško inženjerstvo
    Prerađivačka metalurgija
    Prerada plemenitih metala i zlatarstvo

•    Tehnologija
    Neorganska hemijska tehnologija
    Inženjerstvo za zaštitu životne sredine
•    Informatika
    Industrijski inženjering
•    Menadžment
    Industrijski menadžment

Po dva studenta koji se u drugoj godini studija upišu na studijske programe:
•    Eksploatacija ležišta mineralnih sirovina
•    Mineralne tehnologije
•    Metalurško inženjerstvo
•    Prerađivačka metalurgija
Fakultet stipendira stipendijom u mesečnom iznosu od 4.500 din, koja se vraća u roku od tri godine od dana završetka studija.