Upis u prvu godinu studija na Tehničkom fakultetu u Boru

 Prijavljivanje za upis u prvu godinu osnovnih studija školsku 2007/2008 god na Tehničkom fakultetu u Boru se vrši od 20. do 26. juna 2007. god. u Sekretarijatu Fakulteta od 8-14 h. Kandidati koji konkurišu za upis mogu da polažu prijemni ispit iz sledećih predmeta: Matematika, Fizika, Hemija i/ili Osnovi ekonomike. Kandidat može polagati prijemni ispit iz više predmeta a predmet na kome je postigao veći broj bodova mu se računa kao važeći. Naknada za polaganje prijemnog ispita iznosi 3000 din po prijavljenom predmetu.

Raspored polaganja prijemnog ispita:

 
1. Matematika            27.06.2007. / 9 – 12 h
2. Fizika                    28.06.2007. / 9 – 12 h
3. Hemija                  29.06.2007. / 9 – 12 h
4. Osnovi ekonomike 30.06.2007. / 9 – 12 h
 
Rang lista biće objavljena 2. jula 2007. god. a prigovori na rang listu se mogu dostaviti do 4. jula 2007. god.

 
Na Tehničkom fakultetu u Boru se mogu upisati 230 studenata iz budžeta i 300 samofinansirajućih. Školarina za samofinansirajuće studente iznosi 30000 din dok školarina za studente strance iznosi 800 eura.
 
   
Potrebna dokumenta za prijavljivanje:

1. Izvod iz matične knjige rođenih
2. Svedočanstva iz svih četiri razreda srednje škole
3. Diploma o završnom ispitu
Originali dokumenata se daju na uvid a može se priložiti i njihova fotokopija.