Upis učenika u srednje škole

http://farm2.static.flickr.com/1165/1286375000_c37df7be98_m.jpgUčenici završnih osnovnih škola imaju mogućnost da upišu neki od smerova  sledećih borskih srednjih škola. Takođe je u nastavku teksta dat i raspored polaganja prijemnih i kvalifikacionih ispita.

Ove godine, učenici osnovnih škola imaju mogućnost da izaberu  neki od sledećih smerova srednjih skola u Boru:  
Gimnazija "Bora Stanković"
društveno – jezički smer – 60 mesta
prirodno – matematički smer– 30 mesta
opšti tip– 30 mesta

Ekonomsko-trgovinska škola
turistički tehničar – 30 mesta
pravni tehničar – 30 mesta
poslovni administrator – 24 mesta
finansijski administrator – 24 mesta         
konobar – 15/5/ mesta, traje 3 god.        
poslastičar – 15/5/ mesta, traje 3 god.
trgovac – 30 mesta, traje 3 god.

Tehnička škola   
tehničar za zaštitu životne sredine – 30 mesta         
hemijski laborant – 30 mesta
tehničar štampe – 30 mesta
prehrambeni tehničar – 30 mesta         
pekar – 30/5/ mesta, traje 3 god.
muški frizer – 15/5/ mesta, traje 3 god.
ženski frizer – 15/5/ mesta, traje 3 god.

Mašinsko- elektrotehnička škola
mašinski tehničar za kompjutersko konstruisanje – 30 mesta
mašinski tehničar motornih vozila – 30 mesta      
automehaničar – 15/3/ mesta, traje 3 god.
metalostrugar – 15/3/ mesta, traje 3 god.
elektrotehničar računara – 30 mesta         
elektrotehničar multimedija*** – 30 mesta
elektrotehničar za termičke rashladne uređaje – 30 mesta
tehničar drumskog saobraćaja – 30 mesta

Škola za osnovno i srednje obrazovanje "Vidovdan"
osposobljavanje za rad – 20 mesta, traje 1 god.

Važne napomene: brojevi između kosih crta (/5/) odnose se na upis učenika starijih od 17 godina.
Obrazovni profili označeni zvezdicama (***) su novi u školskoj 2008/09.
23. i 24. maja vrši se prijavljivanje učenika za polaganje prijemnog ispita u školskim upravama
Od 31. maja do 7. juna održaće se polaganje prijemnog ispita u srednjim školama; prijemni ispit obuhvata polaganje ispita
9. juna biće objavljeni konačni rezultati prijemnih ispita i upis učenika
Od 3. do 15. juna je prijavljivanje učenika za polaganje kvalifikacionog ispita
18. jun predviđen je za polaganje kvalifikacionog ispita iz srpskog jezika, a
19. juna polaganje kvalifikacionog ispita iz matematike
21. jun predviđen je za preliminarne rezultate kvalifikacionog ispita, a
25. jun za objavljivanje konačnih rezultata kvalifikacionog ispita
26. i 27. juna sledi predaja popunjene liste želja sa odabranim školama, smerovima gimazije i obrazovnim profilima
Od 5. do 8. jula biće objavljen raspored i upis učenika po školama u prvom upisnom krugu
9. jul je predviđen za predaju popunjene liste želja sa odabranim školama, smerovima gimazije i obrazovnim profilima drugog upisnog kruga
11. jula raspored i upis učenika po školama u drugom upisnom krugu