URS predstavio program za borske preduzetnike

Kandidatkinja za odbornicu Skupštine opštine Bor ispred Ujedinjenih regiona Srbije (URS) Milica Lakićević predstavila je, na današnjoj konferenciji za novinare, program ove stranke posvećen preduzetnicima Bora.

Milica Lakićević
Milica Lakićević

Program URS-a za borske preduzetnike glasi:

  1. Zalagali bi se, da se novoosnovanim preduzećima ili preduzetničkim radnjama da „grejs“ period od godinu dana na plaćanje poreza i doprinosa, ili se oni potpuno ukinu, za isti period.Potrebni je bar godinu dana da se posao razradi, tokom tog perioda novi preduzetnici obično troše „supstancu“ za finansiranje poreza i doprinosa. Posle godinu dana, preduzetnik je često iscrpljen, nema novca za investicije i smanjuje broj zaposlenih. Ovo državu ništa ne bi koštalo, pomogla bi preduzetnicima da razviju posao i da održe ili povećaju broj zaposlenih. Takođe, na ovaj način bi se stimulisalo otvaranje novih preduzeća i zanatskih radnji. Gledano na duži rok, budžet bi se bolje punio nego da privatnici zatvore radnju pre nego su i krenuli sa poslom.Statistika pokazuje da je ovaj period i najkritičniji za rad i opstanak novoosnovane firme.
  2. Dodela bespovratnih sredstava, kao podrška razvoju konkurentnosti malih i srednjih preduzeća i preduzetnika. Obzirom da se fond za razvoj u opštini Bor, pokazao kao nedovoljno efikasan i da su mnogi ušli u zamku trošenja dobijenih sredstava nenamenski, zbog čega su protiv istih pokretani krivični postupci.
  3. Zalaganje da se zatvori „buvljak“ a da svi oni koji tamo rade u nehumanim i neprimerenim uslovima za 21 vek, i koji predstavlja ruglo grada, da se izmeste zajedno sa svim novoosnovanim firmama, preduzetničkim ili preduzećima, u poslovni centar kod bazena, koji bi opština Bor, sama ili uz pomoć donacija, osposobila za takav rad. Svi privredni subjekti koji bi radili u poslovnom centru bili bi oslobođeni 1 godine svih dažbina, a opština bi preuzela brigu i da se u istom periodu za njih vode i knjigovodstvene usluge, tako da bi osnivanje i rad u poslovnom centru bio omogućen po osnovu konkursa a bez ikakvih troškova. Sve vreme bi ovaj projekat bio praćen angažovanjem besplatnog privrednog i stručnog konsaltinga, a isti bih bio angažovan za praćenje i pružanje brze pomoći, a plaćala opština ili donatori.
  4. Preduzetnicima i privrednicima koji već rade sa uspehom duže vremena ponuditi posebne stimulanse iz nadležnosti lokalne samouprave kako bi zaposlili nove radnike, i istima omogućiti da uzmu aktivno učešće u kreiranju poslovne klime u opštini.
  5. Uvesti nagradu, godišnju, za privrednog subjekta koji ima najbolji rezultat u zapošljavanju novih radnika.
  6. Urediti taksi prevoz u Boru, i ispraviti nepravdu koja sada postoji, tako što radniku koji želi da se bavi ovim poslom a to ne može zato što je opština limitirala broj lica i ne odobrava dozvole novim, /sporno, obzirom da je pravo na rad ustavna kategorija/, da mu se to pravo omogući. Treba, raspisati javni konkurs za obavljanje taksi prevoza na teritoriji opštine Bor, i limitirati broj taksi prevoznika, ali tako što će sva lica imati pravo da konkurišu i da ako na konkursu pobede, određeno vreme obavljaju taksi prevoz. Opština treba da lobira za povoljne kredite ili lizing, i da omogući nabavljanje novih vozila, jednoobraznih za logom grada Bora, i učiniti taksi prevoz uređenim i turističkom atrakcijom, licima koja bi na konkursu dobila pravo da ovu vrstu posla obavljaju.

Ovo su mere, koje ujedinjeni regioni srbije žele da promovišu u budućem gradu Boru i na taj način građanima Bora, nakon dobijanje podrške na izborima 16 marta, omoguće uređeniji i bolji život. Molimo građane Bora, koji su ovo prepoznali kao dobro, da nam daju podršku na izborima, kako bi ovo sproveli u delo.