Usporavanje saobraćaja radi veće bezbednosti prioritet u Boru

U cilju formiranja budžeta grada Bora za 2023. godinu zainteresovani građani Bora razgovarali su sa predstavnicima lokalne samouprave i saobraćajne policije na temu organizacije saobraćaja i saobraćajne infrastrukture.

Na sastanku su se mogli čuti predlozi u vezi sa ugradnjom usporivača saobraćaja, jačom kontrola saobraćaja, proširenjem parking prostora i uređenjem zona škola.

Grad Bor je u proteklom periodu uradio Strategiju bezbednosti saobraćaja i akcenat će, kako kaže član Gradskog veća grada Bora Danijel Aleksić, biti na tome da se u skorijoj budućnosti urade svi neophodni projekti.

„Radićemo na projektima počev od saobraćajne signalizacije, uređenju svih zona škola i postavljanju adekvatnih usporivača saobraćaja u blizini svih gradskih i seoskih škola. Nakon toga prioritet će biti usporavanje saobraćaja u delovima grada na koje su građani ukazali kao mesta na kojima je zbog brze vožnje ugrožena bezbednost saobraćaja”, objašnjava Aleksić.

Postojeći video nadzor je, dodaje on, unapređen i modernizovan, tako da je u funkciji kontrole opšte bezbednosti i od velike je koristi saobraćajnoj policiji. U narednom periodu plan je da se video nadzor proširi, ali i da se urade projekti katastar saobraćajne signalizacije, prolazak državnih puteva kroz naseljeno mesto i saobraćajna signalizacija za novoizgrađene puteve.

„Uporedo, gledamo da se, kroz asfaltiranje i neka urbanistička rešenja, urede neke druge stvari. Grad se veoma brzo širi, za nešto i nemamo projekat, ali u planu je, na primer, da se uradi projekat uključenja gradskih puteva na državne”, kaže Aleksić.