Usvojen prvi rebalans budžeta grada Bora za 2022. godinu

Na današnjoj sednici Skupštine grada Bora usvojen je prvi rebalans budžeta, te je budžet u odnosu na usvojenu Odluku u budžetu veći za 36 odsto, odnosno gradski budžet sada iznosi pet milijardi 122 miliona dinara.

Razlog izrade rebalansa gradskog budžeta je raspored suficita po završnom računu za 2021. godinu, kao i prilično veći ostvareni prihodi od planiranih u periodu od 1. januara do 30. aprila ove godine i to, uglavnom, porezom na zarade, prihode, imovinu i naknadom za korišćenje resursa i rezerve mineralnih sirovina.

Za komunalne delatnosti je izdvojeno dodatnih 807 miliona, što je najveće uvećanje. Što se tiče rashoda po namenama, najveće uvećaje je kod subvencija i iznosi 674 miliona.

Subvencije su uvećane kod Javno komunalnog preduzeća „Toplana” i to u iznosu od 500 miliona dinara, tačnije 300 miliona za nabavku uglja i 200 miliona za isplatu starog duga za struju. Javno komunalnom preduzeću „Vodovod” subvencije su uvećane za 144 miliona radi isplate starog duga za struju.

Na sednici lokalnog parlamenta su takođe donete odluke o postavljenju novog v.d. direktora Centra za socijalni rad Bor, Jelene Ristić, koja će tu funkciju vršiti umesto dosadašnje direktorke Saške Milošević, koja je izabrana za Gradskog pravobranioca.

Uvažena je i ostavka dosadašnjeg v.d. direktora Ustanove sportski centar „Bobana Momčilović Veličković”, Nenada Petrovića, a za obavljanje ove dužnosti postvljena je Bojana Dlbokić Dubočanin.

Odbornici su usvojili i Rešenja o izmenama i dopunama poslovanja javnih preduzeća, kao i Rešenja o programu korišćenja subvencija iz budžeta Grada za neka od njih.