Usvojen rebalans budžeta Opštine Bor

Članovi Privremenog veća opštine Bor su na sednici usvojili predlog odluke o izmenama i dopunama Odluke o budžetu opštine Bor za ovu godinu. Rebalansom budžeta predviđena su, između ostalog, dodatna sredstva za učešće u projektima za rešavanje problema izbeglih i raseljenih lica i romske dece.

 

Članovi Privremenog veća opštine Bor su na sednici usvojili predlog odluke o izmenama i dopunama Odluke o budžetu opštine Bor za ovu godinu. Rebalansom budžeta predviđena su, između ostalog, dodatna sredstva za učešće u projektima za rešavanje problema izbeglih i raseljenih lica i romske dece.

 

 

Razlozi za donošenje odluke o izmeni i dopuni odluke o budžetu za ovu godinu su: realizacija projekta koji je namenjen za poboljšanje uslova života i stanovanja izbeglim i interno raseljenim licima i porodicama koji se finasira sredstvima UNHCR-a kao i realizacija projekta za romsku decu uključenu u predškolski pripremni program, koji se finasira iz sredstva REF-a i poveravanje novih poslova JKP „3. oktobru“ za usluge održavanja lokalnih i nekategorisanih puteva na području opštine Bor.

 

Na sednici je razrešen dužnosti v.d. direktor ustanove Sportski centar „Bor“ Saša Jonović a na njegovo mesto postavljen je Željko Vasković. Razrešen je i likvidacioni upravnik ove ustanove Dušan Janjić, a na njegovo mesto imenovan Dejan Stanković. U Komisiju za kadrovska administrativna pitanja i radne odnose umesto dosadašnjeg predsednika Vukosava Antonijevića postavljen je Darko Mihajlović, a na mesto predsednika u Komisiji za statutarna pitanja organizaciju i normativna akta imenovan je dr Predrag Balašević umesto Nikole Milanovića.

-U saradnji sa RRA i Agencijom za privredne registre Republike Srbije uspećemo da sprovedemo strategiju koja se odnosi na to da se preduzeće ŠRIF u likvidaciji poništenjem ove odluke izvede iz likvidacionog postupka i da se sačuva televizijska frekvencija, a u toku ovog meseca će konkurisati za frekvenciju za radio emitovanje – kazao je Darko Mihajlović, član Privremenog organa opštine Bor.