Usvojene izmene Zakona, kazna za nenošenje maski 5.000 dinara

Poslanici Skupštine Srbije usvojili su na današnjoj sednici izmene i dopune Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti, koji između ostalog predviđa uvođenje mera zaštite i odgovornost građana.

Za sprovođenje ovog zakona pored sanitarne, biće nadležna i komunalna inspekcija, kao i  komunalna milicija (u mestima gde je ona formirana). Oni će voditi računa da li se poštuju propisane mere zaštite, a imaće i ovlašćenja da kažnjavaju fizička i pravna lica.

Izmenama i dopunama zakona uvode se novčane kazne za kršenje zaštitnih mera. U iznosu od 30.000 dinara kazniće se za prekršaj lice odgovorno za primenu lične zaštite od infekcije ako ne obezbedi neposrednu primenu tih mera, a sa 5.000 dinara kazniće se za prekršaj fizičko lice ako se ne pridržava mera lične zaštite od infekcije.

Novčanom kaznom od 300.000 dinara kazniće se pravno lice ako ne preduzme radnje i aktivnosti radi primene mera lične zaštite od infekcije, kao i ako ne odredi lice odgovorno za neposrednu primenu tih mera, a sa 150.000 dinara kazniće se za taj prekršaj preduzetnik, a odgovorno lice novčanom kaznom od 50.000 dinara.

„Nama nije cilj da kažnjavamo nikoga, ali želimo da ovim odredbama zaštitimo sve odgovorne građane Srbije, kojih je 95 odsto, koji poštuju sve mere osam meseci, nose maske, ne organizuju proslave i slavlja sa velikim brojem ljudi i tako na nabolji način čuvaju svoje i zdravlje svojih porodica“, naveo je ministar zdravlja Zlatibor Lončar.

Prema njegovim rečima, ovim se uobličava pravni okvir za mere i procedure u kojem će se u narednom periodu bolje držati pod kontrolom epidemija i sprečiti veće negativne posledice.

Izmenama i dopuna zakona uvršten je i koronavirus, koji nije bio u trenutku pisanja Zakona o zaraznim bolestima, a uvedena je i kategorija kontakta kao lica koja su dužna da se pridržavaju mera i uputstava koje utvrdi lekar.

Takođe, uvedeni su i definisani pojmovi nepovoljna epidemiološka situacija, kućna izolacija, samoizolacija, karantin, izolacija, zdravstveni nadzor i lična zaštita.

Izmenama zakona, kako je naveo Lončar, regulisano je i da potvrda od epidemiologa dovoljan dokaz poslodavcu da radnik ne radi u utvrđenom vremenskom periodu, a da mu pripada plata.

Izmenama zakona daje se ovlašćenje ministru da propiše obaveznu ili preporučenu imunizaciju za određene osobe, a radi sprečavanja unošenja virusa u zemlju, ministar može narediti mere za zaštitu i laboratorijsko ispitivanje pri ulasku u zemlju.

Lončar kaže da će nakon usvajanja izmena i dopuna zakona Vlada moci da ograniči ulazak u Srbiju osobama koje dolaze iz država sa nepovoljnom epidemiološkom situacijom, odlučiti o otvaranju objekata za karantin, o lečenju u inostranstvu ukoliko su kapaciteti u zemlji popunjeni, obrazovazti Krizni štab.

Nadzor nad primenom mera, pored Sanitarne inspekcije, vrši lokalna samouprava preko Komunalne milicije, kaže Lončar i dodaje da sanitarni inspektor pored ovlašćenja koja ima do sada, može izraditi i prekršajni nalog, dok Komunalna milicija može da naloži da se isprazni prostor u kojem je došlo do kršenja zaštitnih mera, kao i da zatvore objekat najduže do 72 sata.

Izmene i dopune Zakona usvojene su po hitnom postupku sa 189 glasova za, jedan poslanik je bio protiv, dok je jedan bio uzdržan.

(Bor030 / Tanjug)