Uštede u TIR-u i do 90 odsto

Boljom organizacijom rada i domaćinskim poslovanjem novo rukovodstvo Rudarsko Topioničarskog Basena „Bor“ i „Topionice i rafinacije“ bakra uspelo je da za samo nekoliko meseci višestruko smanji pojedine troškove, a da istovremeno čak i poveća proizvodnju u TIR-u.


Boljom organizacijom rada i domaćinskim poslovanjem novo rukovodstvo Rudarsko Topioničarskog Basena „Bor“ i „Topionice i rafinacije“ bakra uspelo je da za samo nekoliko meseci višestruko smanji pojedine troškove, a da istovremeno čak i poveća proizvodnju u TIR-u.

Najveće uštede, čak 90 procenata u odnosu na prošlu godinu, ostvarili smo na uslugama trećih lica jer umesto radnika drugih preduzeća gotovo sve poslove završavaju naši radnici koje po potrebi posla rasporedjujemo u pogone gde su trenutno potrebni. Na primer, angažovanjem svojih radnika za tri meseca smanjili smo usluge „ATB FOD„-a za tridesetak odsto – kaže Dobrivoje Nikolić, izvršni direktor Službe komercijale i marketinga u TIR-u. Kontrolisanom kupovinom cenu rezervnih delova smanjili smo za 40 odsto, dok su troškovi za repromaterijal sada manji tri puta, a na ugljevima štedimo milion i sto hiljada evra na godišnjem nivou.

Usluge obezbedjenja u TIR-u sada tridesetak procenata manje koštaju jer je smanjen i broj stražara i vrednost cene rada po satu. Manji broj telefonskih aparata i upola manja cena impulsa i održavanja (usluge lokalne telefonske centrale FOD-a) štede TIR-u 300 hiljada dinara mesečno ili 3,6 miliona dinara godišnje. Pregovorima sa „Institutom za rudarstvo i metalurgiju“ smanjen je i broj i cena njihovih operacija uzorkovanja, pa su uštede tridesetak procenata.

Nije zanemarljivo ni smanjenje troškova reprezentacije. U TIR-u se umesto 600 hiljada dinara mesečno za reprezentaciju troši od 40 do 110 hiljada dinara u zavisnosti od poslovnih aktivnosti u tom mesecu. I dosadašnja sponzorstva svedena su na razumnu meru.

Dakle, vodimo računa o svakom dinaru i sve nabavke i odliv i priliv sredstava planiramo nedeljno, a ne godišnje kao ranije. Istovremeno, sve to ne utiče na proces i kvalitet proizvodnje – zaključuje Dobrivoje Nikolić, izvršni direktor Službe komercijale i marketinga u TIR-u.

izvor: www.rtb.rs