Vazduh u Boru i danas prekomerno zagađen

Podaci Agencije za zaštitu životne sredine Republike Srbije pokazuju da je vazduh u Boru i danas bio višestruko zagađeniji od dozvoljenog.

Na mernom mestu u Gradskom parku jutros u 8 časova izmerena je prosečna satna vrednost sumpor-dioksida 1.748,02 mikrograma po metru kubnom, što je skoro pet puta više od dozvoljenih 350.

Prekomerno zagađenje je zabeleženo i u 17 časova, kada je u centru grada bilo 1.264,13 µg/m³ sumpor-dioksida.

U vazduhu nad centrom Bora, pored nedozvoljenih količina sumpor-dioksida, u više navrata je izmeren visok sadržaj opasnih mikročestica PM10 i PM2,5.

Prekomerno zagađenje vazduha u Boru intenzivirano je početkom godine od kako je povećana proizvodnja u rudarsko-metalurškim postojenjima kinesko-srpske kompanije „Srbija Ziđin Bor Koper“ (nekadašnjeg Rudarsko-topioničarskog basena Bor).

Reagujući na aerozagađenje Borani su počeli da protestuju zahtevajući od zagađivača i nadležnih državnih i lokalnih institucija da preduzmu mere za poboljšanje kvaliteta vazduha u gradu i okolnim selima.

Odbornici opozicije su podneli i krivične prijave protiv kompanije, gradonačelnika i resornog ministra.

Rukovodstvo grada je kao odgovor na zagađenje formirala Radne grupe sa predstavnicima ekoloških organizacija i zagađivačem, a započet je i proces izrade Kratkoročnog akcionog plana zaštite vazduha.

Sa druge strane, kompanija „Srbija Ziđin Bor Koper“ uzela je učešće u gradskoj Radnoj grupi, a javnosti se obratila saopštenjem u kome je navela da je svesna nasleđenih problema i da će preduzeti mere za smanjenje aerozagađenja.