Veliki planovi za Sportski centar u Boru

Rukovodstvo Ustanove „Sportski centar Bor“ u saradnji sa Opštinom Bor u narednom petogodišnjem periodu planira brojne poslovne promene i velike infrastrukturne radove na objektima u sastavu borske kuće sporta.

Direktorica Sportskog centra u Boru Bojana Dlbokić Dobočanin, u izjavi za Bor030, ukazala je na brojne probleme sa kojima se susreće ova ustanova, ali i istakla da je najveći problem zastarela oprema, koju treba polako menjati.

„Nas u narednom periodu očekuju brojni radovi. Čeka nas reparacija krova na zatvorenim bazenima, zamena podloge u maloj dvorani, postavljanje led rasvete, sanacija sanitarija na zatvorenim bazenima, dogradnja kuglane, ali i nabavka novih kotlova za zagrevanje vode“, istakla je Bojana Dlbokić Dubočanin, direktorica Sportskog centra.

Između ostalog, Bojana je naglasila da se na otvorenim bazenima planira i rekonstrukcija i obnova eletronike, te uređenje još jedne svlačionice u balon hali.

„Osavremenjavanjem postojeće sportske opreme, sa čime se već počelo, dobilo bi se na mogućnosti organizacije velikih međunarodnih sportskih takmičenja, ali i stvorili uslovi da se u Sportskom centru ugoste na pripremama vrhunski sportski klubovi“, dodala je Bojana Dlbokić Dubočanin.