Violeta Stojčić (SSP Bor): Potrebno je da grad uloži u razvoj vannastavnih aktivnosti za decu

Potpredsednica Gradskog odbora Stranke slobode i pravde (SSP) u Boru, Violeta Stojčić, ukazala je na nedostatke u ponudi vannastavnih aktivnosti za školsku decu, ističući nužnost šireg spektra opcija, uključujući i nedovoljnu finansijsku podršku za razvoj ovih aktivnosti.

„Duži niz godina evidentno je da školska  deca imaju jako ograničen izbor vannastavnih aktivnosti, koje su svedene na bavljenje sportom, uglavnom u privatnim sportskim klubovima, gde roditelji moraju da izdvoje sredstva za plaćanje članarine, a ukoliko u porodici ima dvoje, ili više dece nemoguće je priuštiti ovaj vid aktivnosti.
Pored nedostatka sportskih klubova, koje finansira gradska uprava, primetan je i nedostatak muzičkih, likovnih, glumačkih, šahovskih i sličnih sekcija, koje bi takođe bile finansirane od strane grada, a podstakle bi takmičarski duh i osnažile psihomotorni razvoj kod dece. Među školskom decom, sa primenom inkluzivnog obrazovnog programa, prisutan je i jedan broj dece sa smetnjama u razvoju, koje su fizičke prirode, i čija je socijalizacija dosta teža nego kod dece bez problema u razvoju. Postoji potreba za osnivanjem ili osnaživanjem već postojećih sekcija, ali i uvođenjem novih, i grad to mora prepoznati“, kazala je Stojčič.

Ona je podsetila da je proteklog vikenda, 85 učenika osnovnih škola u Boru učestvovalo na opštinskom takmičenju u šahu, od koji se više od 40 plasiralo za regionalno takmičenje.

Ovi podaci, kako ističe Stojčić, ukazuju da je potrebno pružiti finansijsku podršku ovom sportu, koji ne samo da pruža mogućnosti za intelektualni i socijalni razvoj, već je posebno važan za decu sa smetnjama u razvoju.

„Predlažemo otvaranje šahovskog kluba koji već duže vreme nije dostupan mlađoj populaciji, zbog navodnog nedostatka prostora u kome bi se održavali turniri. Zainteresovani mladi ljudi bi tu imali priliku da razvijaju svoja znanja i veštine, shodno svojim sposobnostima. Takođe, na taj način bi se osnažile porodice čija deca zbog zaostatka u razvoju, jedini socijalni život i druženje sa vršnjacima imaju u okviru školskog programa, a nakon završenog školovanja ostaju neprimetna za okolinu“, istakla je Stojčić.

Prema njenim rečima, finansiranjem i osnivanjem ovakvih sekcija gradska uprava bi doprinela socijalizaciji i emancipaciji kako ovih najugroženijih grupacija, tako i ostaloj deci i mladima, i pružila bi im mogućnost izbora.