Vlada proglasila vanrednu situaciju na celoj teritoriji Srbije

Vlada Srbije proglasila je vanrednu situaciju na teritoriji Republike zbog poplava i obilnih padavina.

poplave-sarbanovac-01-2014
Selo Šarbanovac u Opštini Bor

Vanredna situacija proglašena je na zahtev Republičkog štaba za vanredne situacije, na kojem je, ranije danas, razmatrana situacija u zemlji izazvana obilnim padavinama i poplavama.

Vlada Srbije je uputila pismo Vladi Ruske Federacije, Evropskoj komisiji i Vladi Slovenije sa molbom za upućivanje humanitarne i tehničke pomoći Srbiji za otklanjanje posledica poplava, saopšteno je posle sednice vlade.

Vlada je naložila Republičkoj direkciji za robne rezerve da u cilju pružanja pomoći stanovništvu ugroženom od katastrofalnih poplava bespovratno isporuči hiljadu tona merkantilnog kukuruza neophodnog za prehranu stoke na ugroženim područjima.

Premijer Srbije Aleksandar Vučić apelovao je danas na građane Srbije da poštuju uputstva nadležnih državnih organa u poplavljenim područjima a to, prema Zakonu o vanrednim situacijama, pored ostalog, znači da učestvuju u zaštiti i spasavanju, sprovode propisane i naređene mere i izvršavaju zadatke civilne zaštite.

Zakon o vanrednim stiaucijama, koji propisuje ponašanje građana, kaže da su oni dužni da se obučavaju za ličnu, uzajamnu i kolektivnu zaštitu i ispunjavaju materijalne obaveze za potrebe zaštite i spasavanja u skladu sa zakonom.

“Molim ljude da slušaju, ne možete da pobedite prirodu, a kad ne slušate spasioce rizikujete i svoje i njihove živote”, rekao je premijer na sednici Republičkog štaba za vanredne situacije.

Zakon takođe kaže da građani podatke od značaja za zaštitu i spasavanje bez odlaganja treba da dostave nadležnom organu i da daju podatke potrebne za vođenje evidencija od značaja za zaštitu i spasavanje, kao i da prihvate raspored koji im je određen pri raspoređivanju u organe i jedinice civilne zaštite.

Obavezni su i da se odazovu pozivu nadležnog organa civilne zaštite. U izvršavanju zadataka zaštite i spasavanja učestvuju svi sposobni građani.

Kada je reč o pripadnicima vojske, oni koji su zdravstveno sposovni raspoređuju se u specijalizovane jedinice civilne zaštite, u skladu sa posebnim zakonom. U jedinice opšte namene civilne zaštite mogu se rasporediti i zdravstveno sposobni muškarci i žene koji nisu vojni obveznici i to muškarci starosti su od 16 do 60, a žene od 16 do 55 godina.

Zdravstvenu sposobnost građana za učestvovanje u organima i jedinicama civilne zaštite utvrđuje zdravstvena ustanova nadležna prema sedištu organa odnosno jedinice.

(Tanjug)