Vlada raskinula ugovor sa A-tek-om

https://bor030.net/portal/images/portal/vesti/20071101-rtb0.jpgVlada Srbije je odlučila da raskine ugovor o privatizaciji RTB Bora sa austrijskim Atekom zbog nepoštovanja rokova predvidjenih ugovorom. Vlada će, kako je predviđeno na osnovu uredbe usvojene posle prvog neuspelog tendera, započeti pregovore sa drugoplasiranim ponudjačem – ruskom kompanijom SMR Olega Deripaske.
 

Nakon sednice Vlade Srbije Milan Marković, ministar za državnu upravu i lokalnu samoupravu, izjavio je da je odluka o raskidu ugovora o prodaji RTB Bor austrijskoj kompaniji „Atek“ doneta kako bi se očuvao „kredibilitet učestvovanja države u privatizaciji“.

„Kada bi sada bio napravljen izuzetak bio bi diskreditovan ceo postupak privatizacije, a u budućoj privatizaciji pojavili bi se učesnici koji bi unapred računali na to da ne moraju da ispoštuju dogovor“, kazao je Marković.

Sa druge strane ruska kompanija traži da se ukinu rokovi za plaćanje cene kao i da se olakšaju ekološki standardi. U dokumentu svojih privatizacionih savetnika SMR zahteva ukidanje prava Ministarstva za zaštitu životne sredine da kontroliše zagađenje iz Topionice bakra.

Rusi takođe traže i da se ukine rok od četiri godine koji je ostavljen za modernizaciju Topionice bakra odnosno da taj rok ne bude ograničen kao i da bude oslobođen odgovornosti u slučaju da ne ispuni obaveze iz Akcionog plana za zaštitu životne sredine i da bez naknade koristi zemljište u državnoj svojini.

https://bor030.net/portal/images/portal/vesti/2007-08-29-rtb.gif

Konsultant za strana ulaganja Milan Kovačević, gostujući u vestima TV B92 , ocenio je da nastavak pregovora sa lošijim ponuđačem nije razumljiva odluka.

„Pre svega, ova ponuda Ateka da odmah plati ukupan iznos koji je ponudio drugoplasirani, a da ostatak od blizu 100 miliona plati naknadno, meni izgleda prihvatljivo… Jer, ako oni krenu u pregovore sa SMR-om, teško da će oni ponuditi više“, rekao je Kovačević.

Prema svemu ovome izgleda da će ruski SMR, da bi kupio borske rudnike, morati drastično da promeni ugovor, pre svega deo koji se odnosi na garancije i ekološku zaštitu okoline za šta ima rok od dva meseca.