Država garantuje za RTB

Vlada Republike Srbije usvojila je Predlog zakona o davanju državne garancije u korist kanadske Agencije za izvoz i razvoj (EDC) po zaduženju Rudarsko-topioničarskog basena Bor od 135 miliona evra. Time je država i zvanično potvrdila da bezuslovno garantuje za ispunjenje obaveza iz Ugovora o zajmu koji su kombinat bakra i kanadska EDC banka u cilju relizacije projekta rekonstrukcije topionice bakra u Boru i izgradnje nove fabrike sumporne kiseline zaključili 9. novembra.

U obrazloženju Predloga zakona, o kojem će konačnu reč dati poslanici Narodne skupštine, navodi se da je izdavanje garancije do 135 miliona evra predviđeno Zakonom o budžetu Srbije za 2010. godinu, kao i da je njen oblik u skladu sa propisima Zakona o javnom dugu koji predviđa da država može u formi zakona da izda garanciju za izmirenje duga pravnih lica čiji je osnivač. Razlog za donošenje Zakona o davanju garancije za RTB Bor jeste opredeljenje Vlade Srbije da revitalizuje borsku kompaniju i da u nju investira pre pronalaženja strateškog partnera tako što će, između ostalog, podržati projekat modernizacije metalurških agregata koji su Kanađani spremni da kreditiraju pod uslovom da država Srbija garantuje uredno i blagovremeno plaćanje svih obaveza koje proističu iz Ugovora o zajmu.

Kredit u iznosu od 101.250.000 dolara i 55 miliona evra Rudarsko-topioničarski basen Bor će, u skladu sa odredbama Ugovora o zajmu, otplaćivati sredstvima iz sopstvenih prihoda, a na zahtev EDC banke, ustupiće u periodu otplate i deo svojih potraživanja prema inostranim kupcima u protivvrednosti zajma i pripadajućih kamata kao sredstvo dodatnog obezbeđenja kredita. Rok otplate zajma je deset godina sa grejs periodom od tri godine, dok traje izgradnja novih pirometalurških postrojenja. Faktički, RTB Bor će zajam početi da otplaćuje kada bude izgrađena nova topionica i to u narednih sedam godina, u 14 jednakih polugodišnjih rata.

Ugovorom je precizirano da deo zajma u dolarima bude namenjen za finansiranje opreme i radova koje će po sistemu „ključ u ruke“ kanadska inženjerska kuća SNC Lavalin (kao glavni izvođač radova), dok će iznos u evrima biti utrošen za opremu i radove njenog podizvođača, finske kompanije Outotec, kao i za lokalne troškove koje će Kanađani i Finci imati prilikom realizacije ugovorenih poslova.

Zainteresovanost EDC banke da učestvuje u finansiranju ovog projekta zasnovana je na opredeljenju ove kanadske agencije da podrži aktivnosti renomiranih kanadskih izvoznika, u ovom slučaju SNC Lavalin, i isključivo je vezana za njihovo učešće u ovom projektu.

Predlog zakona o davanju garancije Republike Srbije u korist kanadske Agencije za izvoz i razvoj (EDC) po zaduženju Rudarsko-topioničarskog basena Bor od 135 miliona evra koji je usvojen na sednici Vlade Srbije 18. novembra, možete u celosti pročitati na sajtu Vlade Republike Srbije (http://www.srbija.gov.rs), u rubrici „Dokumenti“ (http://www.srbija.gov.rs/vesti/dokumenti_pregled.php?id=143064).

 

(RTB)