Vlada usvojila Uredbu o obnovi stambenih objekata zbog štete od poplava i Akcioni plan za sprovođenje Strategije unapređenja položaja osoba sa invaliditetom

Vlada Srbije usvojila je na današnjoj sednici Uredbu o utvrđivanju državnog programa pomoći i obnove porušenih porodičnih stambenih objekata u svojini građana usled dejstva poplava u maju i junu 2023. godine.

Na osnovu evidencija jedinica lokalne samouprave, obuhvaćenih Odlukom o proglašenju elementarne nepogode na teritoriji 56 jedinica lokalne samouprave, prema do sada preliminarno prikupljenim podacima, utvrđeno je da je 20 porodičnih stambenih objekata razvrstano u šestu kategoriju oštećenja u skladu sa Uputstvom o jedinstvenoj metodologiji za procenu štete od elementarnih nepogoda.

Samim tim neophodno je pružiti konkretnu pomoć ugroženom stanovništvu u vidu dodele bespovratnih novčanih sredstava. Za rešavanje ovog problema Vlada je opredelila 70.000.000 dinara, saopšteno je iz Vlade.

Članovi Vlade usvojili su Akcioni plan za sprovođenje Strategije unapređenja položaja osoba sa invaliditetom u Republici Srbiji za period od 2020. do 2024. godine, u periodu od 2023. do 2024. godine, koji konkretizuje sve mere i aktivnosti koje će biti preduzete u navedenom periodu.

Na ovaj način će biti unapređeno delovanje odgovorih institucija, omogućavanje praćenja postignutih rezultata, kvalitetno izveštavanje, kao i blagovremena revizija ciljeva i identifikovanih mera zarad boljeg planiranja u budućnosti.

Akcioni plan je strukturno podeljen u odnosu na jedan opšti i tri posebna cilja.

Opšti cilj je usmeren na izjednačavanje mogućnosti osoba sa invaliditetom u uživanju svih građanskih, političkih, ekonomskih, socijalnih i kulturnih prava, uz puno poštovanje njihovog dostojanstva i individualne autonomije, obezbeđivanja nezavisnosti, slobode izbora i pune i efektivne participacije u svim oblastima društvenog života, uključujući i život u zajednici.

Kako bi se postigli ovi rezultati, planirani su i posebni ciljevi: povećana društvena inkluzija osoba sa invaliditetom, obezbeđeno uživanje njihovog prava na poslovnu sposobnost i porodični život na ravnopravnoj osnovi sa drugima, efikasana zaštita od diskriminacije, nasilja i zlostavljanja, kao i sistemsko uvođenje perspektive invaliditeta u donošenje, sprovođenje i praćenje javnih politika.

(Tanjug)

IzvorTanjug