Web tim Bor030 započeo realizaciju projekta #MladiGLASno

Omladinci Bora su projektom „#MladiGLASno“, koju sprovodi web tim Bor030, učestvovali na zajedničkom trodnevnom treningu sa učesnicima Centra za kreativni razvoj iz Knjaževca. Realizacijom biće snimane emisije o problemima mladih.

mladi-glasno

Učesnici projekta, koji su inače i volonteri Kancelarije za mlade iz Bora, prošli su obuku kritičkog mišljenja, novinarstva, video aktivizma, proces izrade, kao i planiranje TV emisije. Kamp i obuka održani su u etno selu „Jelašnica“ kod Knjaževca.

Projektom #MladiGLASno stavljen je akcenat na probleme mladih u Boru, preneti jasnu poruku, podstaći diskusiju i možda rešiti konkretan lokalni problem. Realizacijom ovog projeka pružiće se šansa mladima da na krativan način skrenu pažnju na svoje probleme i ujedno da se o njihovim problemima čuje u široj javnosti.

mladi-glasno2

Mladi će kroz ovaj projekat snimiti emisije koje će ostati trajan trag o svesti aktelne generacije o svojim problemima. Emisije će putem inteneta lakše doći do onih koji mogu da utiču na rešavanje lociranih problema.

Web tim „Bor 030“, kao organizacija koja je formirana od strane mladih i koja uređuje jedan od najpopularnijih intenet portala u Boru, ima mogućnost da mladima pruži priiliku da u širu javnost izađu sa svojim problemima i podstaknu njihovo rešavanje.

Emisije će uređivati mladi uz mentorstvo članova redakcije „Bor 030“ u naredna dva meseca.

mladi-glasno3

Cilj projeka #MladiGLASno je da se mladim ljudima iz Bora pruže mogućnosti da neposredno, jasno i nedvosmisleno ukažu na probleme sa kojima se svakodnevno susreću u svojoj lokalnoj zajednici, i da pomoću interneta i moderne tehnologije, kroz kreativno izražavanje podstaknu njihovo rešavanje, kao i jačanje aktivizma mladih i podsticanje kreativnosti i samoinicijative u rešavanju problema i stvaranje boljih uslova u sredini u kojoj žive kroz video aktivizam.

Projekat je podržan u okviru programa ZIman-ov fond za mlade koji sprovodi Zaječarska inicijativa i fondacija Iskorak u saradnji sa Nacionalnom zadužbinom za demokratiju.