Za program energetske efikasnosti 126 domaćinstava u Boru dobija subvencije

Na osnovu konkursa za subvencije građanima za program energetske sanacije porodičnih kuća i stambenih zajednica koji je raspisao grad Bor, 126 domaćinstava ostvarilo je pravo na subvenciju.

Program obuhvata šest mera i to zamenu stolarije, ugradnju fasade, termičke izolacije, tavanice i krovnog pokrivača. Zatim, nabavka kotlova na prirodni gas i/ili biomasu, zamena kompletne cevne mreže i radijatora, kao i ugradnja toplotnih pumpi sa pratećom instalacijom.

Od 152 podnete prijave, utvrđeno je da je 141 bila u skladu sa propisima. Nakon izlaska stručne komisije na teren, formirana je konačna lista na kojoj se nalazi 126 građana koji će potpisati trojne ugovore.

Najveći broj građana Bora bio je zainteresovan za zamenu stolarije, te je čak 96 njih konkurisalo za ovu meru.

„Na terenu smo se susretali sa nekoliko nepovoljnih situacija po građane, a to je pre svega da su građani kroz predmer i predračun predvideli samo deo stolarije na objektu. Nakon dogovora sa Ministarstvom i njihovih sugestija, i tim građanima smo dozvolili da, ukoliko žele, dopune predmer kako bi se zamenila sva stolarija na objektu, a ukoliko je stolarija delimično zamenjena da se zameni i preostali deo. Suština je da ceo objekat  bude potpuno energetski zatvoren”, objašnjava član Gradskog veća grada Bora Igor Janković.

Rok za izvođenje radova je 1. mart naredne godine, a ukoliko bude potrebe, u dogovoru sa resornim Ministarstvom, rok je moguće produžiti usled vremenskih prilika koje neće dozvoliti da se, pre svega, uredi fasada na objektima.

Konačna rang lista krajnjih korisnika nalazi se na sajtu grada Bora i na oglasnoj tabli u zgradi Gradske uprave. Svi građani mogu da ulože žalbu ukoliko smatraju da ima potrebe. Nakon isteka roka za žalbe na sednici Gradskog veća biće doneta odluka o dodeli subvencija. Sledi potpisivanje trojnih ugovora kako bi izvođači mogli da otpočnu sa realizacijom svih mera.