Zagađenje sumpor dioksidom u Boru pet puta veće od dozvoljenog

Nivo sumpor dioksida u gradskom parku u Boru jutros u 7 časova iznosio 1792,94 mikrograma po metru kubnom, što je pet puta više od granične vrednosti koja je propisana (350 mikrograma). Veliko zagađenje izmereno i na mernom mestu kod Instituta za rudarstvo i metalurgiju (1.622,97 mikrograma)

Mnogi građani Bora jutros su, itekako, osetili ogroman talas aerozagađenja. Uređaji za merenje aerozagađenja, osim sumpor dioksida, registrovali su i povećanu koncentraciju suspendovanih čestica PM10.

Na osnovu parametara Agencije za zaštitu životne sredine Srbije, skala zagađenja vazduha ima pet nivoa, počev od odličnog, dobrog, prihvatljivog, zagađenog i jako zagađenog. Kada je reč o sumpor dioksidu, odličan nivo zagađenja vazduha podrazumeva skalu od 0 do 100 mikrograma, od 100,1 do 200 mikrograma označava dobar kvalitet vazduha, prihvatljiv je od 200,1 do 350 mikrograma, od 350,1 do 500 mikrograma je zagađen vazduh, a sva aerozagađenja koja idu preko 500 mikrograma tretiraju se kao jako zagađenja.

Zabeležen nivo od 1792,94 mikrograma po metru kubnom sumpor dioksida u 7 časova u Boru u gradskom parku je itekako opasan po zdravlje ljudi.

Osim sumpor dioksida, uređaji u gradskom parku zabeležili su u 7 časova i povećano zagađenje suspendovanih čestica PM 10. U tom trenutku zagađenje je iznosilo 53,37, dok je sat vremena kasnije, u 8 časova, zagađenje bilo 68,06 mikrograma. Prema skali zagađenja suspendovanih čestica PM10, sve preko 50 mikrograma po metru kubnom smatra se nedozvoljenim, odnosno jako zagađenim.