„Iskorak“ za omladinske organizacije

Zaječarska inicijativa i Nacionalna zadužbina za demokratiju pokrenule su novi krug programa malih donacija „Iskorak“ namenjen nevladinim organizacijama iz Istočne Srbije.

Zaječarska inicijativa i Nacionalna zadužbina za demokratiju pokrenule su novi krug programa malih donacija „Iskorak“ namenjen nevladinim organizacijama iz istočne Srbije.

 

 

Cilj programa „Iskorak“ je da mladi pokrenu rešavanje sopstvenih problema i potreba u lokalnim zajednicama kroz aktivnosti usmerene kako prema donosiocima odluka tako i prema građanima.

„Kroz ovaj program želimo da utičemo na poboljšanje komunikacije i saradnje između mladih i lokalnih vlasti (opštinskih kancelarija za mlade) kroz zajedničko delovanje na rešavanju potreba i problema mladih u lokalnoj zajednici. Cilj nam je da ojačamo aktivizma mladih kroz njihovu edukaciju i praktičnu primenu stečenih veština i da podstaknemo rešavanje konkretnih problema mladih u lokalnim zajednicama kroz donošenje i sprovođenje opštinskih (gradskih) odluka“, rekla nam je Ivana Konić, asistent programa.

Za program „Iskorak“ mogu konkurisati sve omladinske nevladine organizacije registrovane kao udruženja građana na teritoriji Republike Srbije, sa sedištem u nekom od gradova istočne Srbije (Bor, Zaječar, Knjaževac, Boljevac, Sokobanja, Negotin, Majdanpek i Kladovo) koje imaju iskustvo u radu sa mladim ljudima ili su do sada učestvovale u realizaciji barem jednog projekta.

Neformalne inicijative mladih, đački parlamenti i institucije koje se bave mladima, kao i udruženja građana koja deluju u navedenim opštinama ali nemaju tu sedište neće biti direktno podržani u okviru ovog programa, kao ni ostale organizacije koje se ne bave mladima. Navedene strukture mogu da budu uključene u planiranje i realizaciju projekata kao partneri.

Ukupna raspoloživa sredstva u okviru programa iznose 10.000 američkih dolara u dinarskoj protivvrednosti. Organizacije mogu konkurisati za maksimalni iznos od 2.000 američkih dolara, dok minimalna svota iznosi 1.000 američkih dolara, u dinarskoj protivvrednosti. Planirano trajanje projekta je do 3 meseca.

Krajnji rok za konkurisanje je 11. decembar 2009. godine. Organizacije moraju da podnesu sopstveni predlog projekta u obliku prijavnog formulara koji se može naći na web prezentaciji www.konkurs.zainicijativa.org gde i nalaze bliže informacije o ovom programu.