Zasađeno ukrasno drveće kod Kapije grada

Sadnja stabala japanske trešnje, crvene šljive, kuglastog i piramidalnog jasena u okviru akcije „Međugeneracijska podrška prirodi” koju sprovodi Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje, sprovedena je danas kod Kapije grada uz učešće gradske vlasti.

Grad Bor je jedan od četiri lokalne samouprave koji učesrtvuje u aktivnosti sađenja u okviru ove akcije. Osim akcije koja je sprovedena kod Kapije grada, sadnja ukupno 180 stabala će se obaviti na još šest lokaciju u Boru, između ostalog u naselju Bor2, Novi gradski centar, u blizini Osnovne škole „Dušan Radović”, ali i u Banjskom polju.

„Grad Bor danas vrlo ozbiljno i odgovorno razmišlja i govori o ekologiji, o svim izazovima koji postoje i velika je stvar kada dobijemo podršku PIO fonda. Mi kao Grad smo ove godine pošumili nekoliko hektara zemljišta na različitim lokacijama i kada dobijemo ovakav predlog uvek se rado uključimo i odazovemo. Ekologija nam je na prvom mestu i nešto što treba da nam bude osnov za čuvanje životne sredine, da je poboljšamo, da ostavimo našoj deci bolje ekološke uslove za život i da rešimo sve višedecenijske probleme koji postoje u Gradu, a to ćemo da ostvarimo jedino ako otvoreno razgovaramo o svim izazovima koji postoje, ali i otvoreno evidentiramo sve postojeće probleme”, kaže gradonačelnik Bora, Aleksandar Milikić.

Direktorka Republičkog fonda PIO Filijala Bor, Milica Lakićević kazala je da je jaka i stabilna društvena zajednica misija ove institucije i da se kroz ovakve akcije međugeneracijske solidarnost sve više približavaju ostvarenju tog cilja.

„Penzijski sistem Srbije zasnovan je na principu međugeneracijske saradnje, na vezi između starih i mladih generacija. Naš cilj je pre svega da jačamo vezu između onih koji rade i onih koji uživaju u plodovima svog rada kroz međugeneracijsku interakciju, a pre svega to radimo putem ovih aktivnosti međugeneracijske solidarnosti koje imaju za cilj podizanje nivoa svesti o značaju ekologije, a pre svega u našem gradu”, objašnjava Lakićević.