Zasedao gradski Štab za vanredne situacije: Revizioni kanal „nultog polja“ biće isključen iz eksploatacije

Curenje vode u revizionom kanalu jalovišta „nulto polje” rudnika „Veliki Krivelj” u potpunosti je zaustavljeno, a u toku su pripreme za potpuno eliminisanje revizionog kanala iz dalje eksploatacije, rečeno je današnjoj sednici Štaba za vanredne situacije Grada Bora.

Tokom vikenda su ljudi iz kompanije „Srbija Ziđin Koper” i iz Sektora za vanredne situacije konstatntno radili na rešavanju ovog izazova. Gradonačelnik Bora i komandant Štaba za vanredne situacije na teritoriji Grada, Aleksandar Milikić kaže da su stručne službe kompanije pre dva dana locirale problem koji je postojao i pristupile njegovom rešavanju, te da je on sada u potpunosti rešen.

„U naredna dva dana trebalo bi da se izvedu armiračko-betonski radovi radi potpune stabilizacije. Ono što možemo reći jeste da više ne postoji nikakav problem  u revizionom kanalu kriveljskog jezera. Narednih dana ćemo, zajedno sa kompanijom „Srbija Ziđin Koper”, nastaviti da pratimo situaciju. Stručni tim koji se bavi tehničko – tehnološkim akcidentima će biti na terenu ukoliko bude postojala potreba da utvrdimo da li ima dodatnih povećanja voda na izlazu iz kolektora”, objašnjava Milikić.

Curenje vode je potpuno zaustavljeno, a prema rečima Saše Perišića, rukovodioca Sektora za bezbednost u kompaniji „Srbija Ziđin Koper”, sada se obavljaju pripreme za definitivno rešenje – potpuno eliminisanje, zaptivanje revizionog kanala i potpuno eliminisanje iz dalje eksploatacije.

„Očekujemo da će u naredinih dan-dva taj posao biti uspešno završen. Naše analize voda nizvodno od mesta akcidenta pokazale su da su već u toku jučerašnjeg dana štetne komponente pale na trećinu u odnosu na  prethodni dan. Danas, takođe, radimo analize i dostavićemo ih referentnim laboratorijama, a rezultate ćemo podneti Štabu za vanredne situacije i javnosti”, ističe Perišić.

On je dodao da su tehnički postupci koji su preduzeli iz kompanije „Srbija Ziđin Koper” sa površine i unutar revizionog kanala dali rezultet već juče u toku prepodnevnih časova, zahvaljujući izuzetnoj saradnji i koordinaciji rada sa Sektorom za vanredne situacije grada Bora.