Završen projekat “Diskriminacija žena u radnom pravu“

Nevladina organizacija „Alternativa Bor“ je nizom aktivnosti završila svoj tromesečni projekat “Diskriminacija žena u radnom pravu“, koji je finansirala Kancelarija za ljudska i manjinska prava Vlade Republike Srbije.

alternativa-dodela-zahvalnica

Ovaj projekat je imao za cilj da informiše i uključi građane u proces unapređivanja pravnog i institucionalnog okvira za zaštitu prava žena sa posebnim osvrtom na oblast rada.

U Boru i Zaječaru su protekla tri meseca organizovane su otvorene debate, povezivanje sa Savetom za zapošljavanje, javni performansi, osnivanje Ženske mreže, konferencija, sajam ženskih zanimanja, tribina i završna javna akcija.