Ziđin kaznio podizvođača zbog miniranja van predviđenog vremena

Reagujući na primedbe stanovnika naselja u čijoj okolini se grade vertikalna okna za rudnik „Jama“, Serbia Zijin Copper je istragom na licu mesta utvrdila da je izvođač radova, firma „Hongda Lianshao“, miniranje i izbacivanje otkopanog materijala obavljala u neplanirano, odnosno nenajavljeno vreme, što je uticalo na kvalitet njihovog života.

Ilustracija / Foto: Serbia Zijin Copper

Kako bi zaštitila prava i interese stanovnika okolnih naselja i smanjila uticaj buke prilikom izvođenja radova na ventilacionom, servisnom i vetrenom oknu, a u isto vreme sprečila da se ponovi neprimereno ponašanje ove kompanije, koje uznemirava stanovništvo, Serbia Zijin Copper kazniće firmu „Hongda Lianshao“. Kazna će, prema postojećem pravilniku kompanije, biti novčana i iznosiće 10.000 evra.

Sa ciljem da tokom izgradnje vertikalnih okana za rudnik „Jama“ smanji uticaj buke na lokalno stanovništvo Serbia Zijin Copper preduzela je niz mera: kanal za izvoz otkopanog materijala obložen je duplim slojem gume, koja amortizuje buku, a predviđeno je i njegovo oblaganje i zaptivanje pamučnim oblogama, što će umnogome prigušiti buku. Takođe, odlučeno je da se prilikom narednog miniranja, 12. avgusta, testiraju buka i potresi a vreme miniranja prilagodi situaciji koja će se i dalje pratiti.

Ukoliko ubuduće ponovo dođe do prekršaja prilikom izvođenja radova počinioci će biti strogo kažnjeni. Stanovnici okolnih naselja dobrodošli su da nadgledaju i prijave izvođače radova.

Takođe, Serbia Zijin Copper obavila je razgovore sa firmama „Jinchengxin“ i „Hongda Lianshao“ i ponovo strogo definisala vreme miniranja od 8 do 18 sati, uz napomenu da se u svakom oknu miniranje obavlja samo jednom dnevno. Zvučni signal će se oglasiti tri puta pre svakog miniranja i jednom po završetku ovog posla.

Izvor buke biće strogo kontrolisan, pa se u periodu od 22h do 7 sati narednog dana otkopani materijal neće izbacivati i taj posao biće dozvoljen samo tokom preostalog dela dana.