Ziđin odgovorio na dopis sindikata o Kolektivnom ugovoru: Odvajamo rad od nerada

Kompanija Srbija Ziđin Koper (Serbia Zijin Copper) odgovorila je na dopis kojim su predstavnici reprezentativnih sindikata ove firme zatražili uključenje države u proces donošenja Kolektivnog ugovora.

Foto: Serbia Zijin Copper

Odgovor kompanije prenosimo u celosti:

Dragi zaposleni u Kompaiji i građani Bora i Majdanpeka,

U dopisu sindikata od 3. juna 2021. kojim su se obratili javnosti, jedino je tačno da je kompanija Serbia Zijin Copper doo uspešno poslovala u 2019. i 2020. godini. Tačno je još i to da su u istom periodu i zarade zaposlenih značajno porasle, ali sindikati to ne pominju. Početkom ove godine prosečna zarada u kompaniji je bila 97.824 RSD. U istom periodu prosečna zarada u Republici Srbiji je 63.563 RSD. Prema tome, prosečna zarada u našoj kompaniji je za 53,9% veća u odnosu na zaradu u Republici Srbiji. Pitamo se da je to malo? Istovremeno, novi kolektivni ugovor je u svemu u skladu sa zakonodavstvom Republike Srbije, a njegov cilj je eliminisanje mogućnosti sticanja istog nivoa dohotka zaposlenih bez obzira na to kakav je njihov radni učinak, čime se nanosi šteta kompaniji i onemogućava njen dalji razvoj.

Takođe, u prethodne dve godine, Srbija Zijin Copper doo ja zaposlio oko 1.500 naših sugrađana iz Bora i Majdanpeka. Približno 1.000.000.000 (milijardu) USD uloženo je u otplatu istorijskih dugova kompanije, poboljšanje bezbednosti i zaštite životne sredine, povećanje proizvodnje, kao i u tehničku obnovu i proširenje rudnika i topionice. Kompanija će u godinama koje slede investirati još više.

U pregovorima za zaključivanje novog kolektivnog ugovora, poslovodstvo kompanije je upoznalo sindikate sa namerom da se u narednom periodu uvedu raznovrsne stimulacije, kao i brojni bonusi koji će odgovornim radnicima povećati zarade u odnosu na trenutni nivo. Izgleda da to ne odgovara sindikatima. Rukovodstvo kompanije je uvereno da to odgovara velikoj većini radnika.

Kompanija može u narednim godinama i decenijama nastaviti sa uspešnim poslovanjem samo ako odvoji rad od nerada, ako nagrađuje usavršavanje zaposlenih, ako podstiče posvećenost radnim obavezama, ako stvara uslove za pozitivnu konkurenciju među zaposlenim i ako omogući napredovanje zaposnih zavisno od učinka koji ostvaruju. Takav će biti novi kolektivni ugovor, i takva će biti pravila u kompaniji. Kompanija garantuje višu zaradu za one zaposlene koji su odgovorni i daju veći doprinos u radu.

Jedino tako kompanija može biti konkurentna na svetskom tržištu i nastaviti da se razvija u najboljem interesu zaposlenih. Novi kolektivni ugovor nije pretnja, već šansa za zaposlene da svojim zalaganjem poboljšaju materijalni položaj sebe i svoje porodice.

Danas Serbia Zijin Copper doo predstavlja nosioca razvoja Grada Bora, Opštine Majdanpek i čitave Republike Srbije. Tako će biti i u budućnosti.

I zbog toga smo ponosni.