Ziđin podiže kapacitet topionice, priprema se Studija o proceni uticaja na životnu sredinu

Kompanija “Srbija Ziđin Koper” podnela je zahtev za određivanje obima i sadržaja Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta za povećanje kapaciteta topionice bakra u okviru kompleksa RTB Bor.

Zainteresovani mogu da izvrše uvid u sadržinu zahteva svakog radnog dana od 11 do 14 časova, u prostorijama Ministarstva zaštite životne sredine u Beogradu, u Ulici Omladinskih brigada 1, u sobi 428 i na vebsajtu.

Takođe, mogu da dostave svoje mišljenje u roku od 15 dana, objavilo je Ministarstvo zaštite životne sredine.

Inače, Ziđin je ranije najavio da planira da poveća kapacitet proizvodnje katodnog bakara na 150.000 tona godišnje sa mogućnošću daljeg proširenja kapaciteta na 200.000 tona godišnje.

Topionica trenutno ima proizvodni kapacitet od 80.000 tona katodnog bakra godišnje, a ulazni kapacitet prerade koncentrata je 400.000 tona godišnje.

(Tanjug)