Ziđin započeo rekultivaciju brana flotacijskih jalovišta „Veliki Krivelj“

Kompanija Srbija Ziđin Koper (Serbia Zijin Copper) počela je ovog proleća radove na ozelenjavanju brana na flotacijskim jalovištima rudnika „Veliki Krivelj“.

Prema podacima Sektora zaštite životne sredine Srbija Ziđin Kopera ukupna površina kosina brane 1, brane 2 i Oštreljske brane je oko 50 hektara, pa će se poslovi ozelenjavanja obavljati parcijalno i u fazama.

Dok se na brani 1 već posipa sloj zdrave zemlje, na brani 2 počeli su pripremni radovi. Na ovoj lokaciji bager uređuje kosinu brane, a nasipa se i krupan materijal kako bi se napravio put kojim će se kretati mehanizacija.ž

Postavljene su i prve prskalice za stabilizaciju prašine koje su u probnom radu, a u planu je da budu instalirane duž cele brane 2. U ovaj posao ušlo se s namerom da se spreči podizanje peska sa brana i raznošenje materijala ka selu Oštrelj, pa su zbog toga predstavnici ovog sela i radne grupe za opstanak Oštrelja danas bili prvi pozvani da vide šta se sve i na kojim lokacijama radi.

„Radovi na ozelenjavanju počinju prvom fazom pripreme terena, ravnaju se kosine brana, zatim se posipa sloj zdrave zemlje, a tek nakon toga seje se seme trave. Pošto je u pitanju velika površina biće potrebno skoro pola godine da se poslovi rekultivacije devastiranog zemljišta završe. Radiće se parcijalno, deo po deo, a primenjivaće se različite agrotehničke mere u tretiranju zemljišta. Prioritet su brane 1 i 2, kao i Oštreljska brana jalovišta, jer direktno utiču na životu sredinu i zdravlje ljudi. Dugoročniji planovi ozelenjavanja obuhvataju i branu 3“, rekao je rukovodilac Sektora za zaštitu životne sredine Zhong Wenxi i dodao da će troškovi saniranja ovog ekološkog problema iznositi više 200 miliona dinara.

Rekultivacija degradiranih površina, odnosno nanošenje plodnog sloja zemlje i ozelenjavanje spoljnih padina jalovišta koje je najbliže selu Oštrelj predstavlja efikasno rešenje problema prašine na području kriveljskog jalovišta, kažu iz kompanije Srbija Ziđin Koper.