Ziđin zaustavlja rad topionice, žali zbog povećanog zagađenja

Kompanija Srbija Ziđin Koper (Serbia Zijin Copper) oglasila se saopštenjem u kome je rečeno da žali zbog povećanog zagađenja vazduha u Boru i najavila da će odmah zaustaviti rad topionice i započeti remont. 

Saopštenje dostavljeno medijima prenosimo u celosti:

Kompanija Srbija Ziđin Koper odlučila je da odmah zaustavi rad topionice i krene u remont koji je, prema planu održavanja, bio planiran za novembar, pošto je proteklih dana, usled kvara na opremi pogona, povećana emisija dimnih gasova, što je negativno uticalo na kvalitet vazduha u Boru.

Kompanija izražava žaljenje zbog takve, nepredviđene situacije. Posle ispitivanja, potvrđeno je da su uzroci ovog prekoračenja ozbiljna oštećenja već veoma stare opreme za sakupljanje prašine i dimnih gasova, kao i sistema za odsumporavanje, što dovodi do povećanja prelivanja dimnih gasova.

Značajno je i to da se pogoni topionice nalaze u dolini, tako da nizak vazdušni pritisak prouzrokuje zadržavanje dimnih gasova na nižem nivou koji se povećanjem vazdušnog pritiska koncentrišu i podižu uvis.

Kompanija će izvršiti pregled svih delova opreme u procesu proizvodnje i odmah pristupiti rešavanju svih problema koji budu otkriveni, tako će biti sprečeno curenje dimnih gasova prilikom ponovnog pokretanja proizvodnje i povećana iskorišćenost sumpordioksida. Važno je istaći da ce biti izvršene sve izvodljive popravke prema realnom stanju opreme i preduzete sve neophodne mere.

Kompanija pridaje izuzetno veliki značaj zaštiti životne sredine, bez obzira na to što je prekomerna emisija dimnih gasova problem istorijskog nasleđa, što je i pre preuzimanja RTB-a ovaj problem godinama unazad bio prisutan i što dimni gasovi iz topionice nisu jedini faktor koji utiče na kvalitet vazduha na ovom prostoru.

U pogledu neadekvatne opreme i objekata, kompanija preduzima niz mera za optimizaciju procesa proizvodnje, pojačavanje rada na održavanju i remontu opreme, pojačavanje sistema za sakupljanje dimnih gasova, kao i za odsumporavanje, u čemu su realno postignuti značajni rezultati. 

Zbog starosti postojećih objekata potrebno je sprovesti sveobuhvatnu tehničku rekosntrukciju i delimičnu izgradnju topionice. Ovo se posebno odnosi na sistem za sakupljanje dimnih gasova i sistem za odsumporavanje.

Upravo zbog toga, kada je Kompanija preuzeta, odlučeno je da se prioritet da ulaganjima u topionicu i planirano je da ukupna investicija bude 265 miliona USD.

Od početka ove godine, kompanija je savesno radila na merama sprečavanja i zaustavljanja širenja epidemije korona virusa što je značajno uticalo na sveukupno poslovanje, ali je istovremeno uspela da ubrza izradu projekata i svih drugih poslova vezanih za nabavku neophodne opreme, kao i da završi većinu tehničkih studija i pripremnih građevinskih radova.

Kompanija planira da do kraja decembra 2022. godine završi tehničku rekonstrukciju topionice, pri čemu će se prioritet dati završetku sistema za sakupljanje dimnih gasova i sistema za odsumporavanje do kraja decembra 2021, uz pretpostavku da će blagovremeno od nadležnih institucija dobiti sve potrebne građevinske i ostale dozvole.

Kompanija će i nadalje održavati tesnu saradnju sa akcionarima, Vladom Republike Srbije, lokalnom samoupravom i stanovništvom lokalnih zajednica, radeći na zajedničkom pronalaženju i sprovođenju mera za neprekidno poboljšanje kvaliteta vazduha.

Do sada je kompanija uložila ukupno 38.15 miliona USD u unapređenje životne sredine i ekološku obnovu. U toku radnog veka rudnika u ovu oblast će biti uloženo još 120 miliona USD.

Cilj kompanije je da svojim poslovanjem u proizvodnim pogonima rudnika, uključujući topionicu, istovremeno doprinese lokalnom ekonomskom i socijalnom razvoju, uz istovremeno poboljšanje različitih pokazatelja održivosti, uključujući zaštitu životne sredine, bezbednost i zdravlje, uz obavezno poštovanje važećih srpskih zakona, u nastojanju kompanije da dostigne relevantne međunarodne standarde.