„Ziđinu“ plaketa za izuzetan doprinos privrednom razvoju i afirmaciji grada Bora

Za izuzetan doprinos privrednom razvoju i afirmaciji grada Bora kompaniji „Srbija Ziđin Koper“ (Serbia Zijin Copper) uručena je plaketa Gradske uprave u Boru.

Gradonačelnik Bora, Aleksandar Milikić je istakao da na osnovu svih podataka koji su sumirani za period od poslednje četiri godine, postoji „moralna, ali i institucionalna obaveza“ da Grad Bor dodeli plaketu kompaniji „Srbija Ziđin Koper“ za sve ono što je uradila od početka svog poslovanja u Boru, ali najviše u 2021. godini.

„Podaci nam kažu da je dolaskom kompanije grad Bor naglo počeo da raste, situacija, i ekonomska i privredna se znatno promenila i mi smo danas jedan od tri grada u Srbiji sa najvišim bruto domaćim prihodom po glavi stanovnika. Prosečna zarada u gradu Boru je treća po visini u Srbiji i iznosi 75 hiljada dinara, a podsetiću vas da je 2017. godine prosečna zarada u Boru bila nešto manje od 55 hiljada dinara. Broj nezaposlenih se znatno smanjio i oko tri hiljade naših sugrađana je u poslednjih pet godina dobilo posao”, kaže Milikić.

Gradonačelnik je posebno istakao to da se decenijska ekološka pitanja koja nisu rešavana, uveliko rešavaju na teritoriji grada Bora i da „svi podaci i parametri ukazuju da je sve manji uticaj na ekologiju kada je u pitanju proizvodnja rude i emisija sumpor-dioksida“.

„Ova kompanija projektima rešava pitanja otpadnih voda, a radi se i priprema sistema za preradu industrijskih otpadnih voda. Grade se potpuno novi sistemi za proizvodnju i preradu bakra i sve ono što je potrebno da bi se podigao nivo proizvodnje, ali na prvom mestu da bi se rešilo istorijsko pitanje ekologije. To je jedan od osnovnih razloga zbog kojeg smo dodili plaketu našm prijateljima iz kompanije Ziđin Koper”, podvlači Milikić.

Zamenik generalnog direktora kompanije „Srbija Ziđin Koper“, Qiu Weijun kazao je da je ova kompanija u protekle tri godine mnogo uložila u ljudske i materijalne resurse, kao i da je sveobuhvatno sprovodila sve projekte tehničke rekonstrukcije u rudnicima kojima upravlja i fabrici topionice.

„Ukupne ostvarene investicije iznose 943 miliona američkih dolara. Uvođenjem vodeće tehnologije koja se koristi u industriji, upotrebom naprednih tehnoloških procesa, opreme i primena ekoloških standarda strožih od ekoloških standarda Evropske Unije, neprekidno se približavamo ostvarenju ciljeva kao što su stvaranje zelenih rudinika i ekoloških fabrika”, ukazuje Weijun.

Kineska kompanija je u poslednje tri godine uložila ukupno 143 miliona američkih dolara u tretman dimnih gasova, sisteme za prečišćavanje otpadnih voda, projekte ekološke rekultivacije i izgradnju onlajn sistema za monitoring stanja životne sredine.

„Do meseca novembra kompanija je zasadila 120 hiljada sadnica i dodatno ozelenila još 500 hiljada kvadratnih metara zemljišta. Nakon što je u avgustu 2021. godine u fabrici Topionica u rad pušten sistem za sakupljanje i odsumporavanje dimnih gasova, kvalitet vazduha u gradu je značajno poboljšan, a prosečna vrednost emisije sumpor-dioksida smanjena je za 91,6 odsto u odnosu na 2020. godinu”, ističe Weijun.

U oblasti razvoja lokalne zajednice kompanija „Srbija Ziđin Koper“ realizovala je 68 projekata na polju donacija, pomoći i podrške. Ove godine, navode, uložena su značajna sredstva za podršku zdravstvu, obrazovanju, kulturi, sportu, socijalnoj zaštiti i u objekte od javnog interesa u gradu Boru.