„Ziđinu“ bez naknade i na 50 godina „naučne zgrade“ Instituta za rudarstvo

Privrednom društvu Serbia Zijin Copper doo na korišćenje od 50 godina, bez naknade, ustupljene su u Boru dve „zgrade nauke“, saopštila je Republička direkcija za imovinu.

Ugovor o davanju na korišćenje dve „zgrade nauke“,  čije su površine u osnovi 499 kvadrata, odnosno 273 metara kvadratnih Privrednom društvu Serbia Zijin Copper doo potpisali su u petak Jovan Vorkapić, direktor Republičke direkcije za imovinu Republike Srbije i Jian Ximingom, direktor borske kompanije.

U ugovoru je navedeno da se ove zgrade Instituta za rudarstvo i metalurgiju daju na korišćenje bez naknade i to na period od 50 godina i u njima će se, navodi se u saopštenju Republičke direkcije za imovinu Privredno društvo Serbia Zijin Copper doo obavljati poslovnu delatnost.

“Društvo je osnovano radi obavljanja delatnosti – eksploatacija ruda ostalih crnih, obojenih, plemenitih i drugih metala, kao i drugih delatnosti u skladu sa zakonom, uključujući spoljno-trgovinsku delatnost pod uslovom da zadovoljava uslove predviđene zakonom. Republika Srbija, kao član Privrednog društva Serbia Zijin Copper doo učestvuje u dobiti koje društvo ostvari poslovanjem nepokretnosti, u skladu sa udelom koje ima u navedenom privrednom društvu”, navodi se u saopštenju Republičke direkcije za imovinu.

U saopštenju Direkcije se, međutim ne navodi o kakvoj se tačno poslovnoj delatnosti koja će se u dvoetažnoj zgradi Instituta za rudarstvo i metalurgiju, napuštenoj još 2009. godine, radi, ali se navodi da će Kompanija Zijin Copper doo u Boru poslovati „u skladu sa najvećim svetskim standardima i kada je u pitanju efikasnost i kvalitet, ali i zaštita na radu i ekologija“.